Daty publikacji i wydarzenia

Coroczne Walne Zgromadzenie

Coroczne Walne Zgromadzenie 2022

Raport okresowy

Styczeń - marzec 2022

Raport okresowy

Styczeń - czerwiec 2022

Raport okresowy

styczeń - wrzesień 2022

Roczne walne zgromadzenie

Doroczne walne zgromadzenie (AGM) jest najwyższym organem decyzyjnym w Tradedoublerze. Akcjonariusze, którzy są zarejestrowani w księdze akcjonariuszy w dniu rejestracji i którzy zgłosili swój udział w odpowiednim czasie, mogą uczestniczyć i głosować na AGM osobiście lub przez przedstawiciela.