Daty publikacji i wydarzenia

Coroczne Walne Zgromadzenie

Coroczne Walne Zgromadzenie 2024

Raport okresowy 2024

Styczeń - marzec 2024

Raport roczny

Raport roczny 2023

Raport okresowy 2023

Styczeń - grudzień 2023

Roczne walne zgromadzenie

Doroczne walne zgromadzenie (AGM) jest najwyższym organem decyzyjnym w Tradedoublerze. Akcjonariusze, którzy są zarejestrowani w księdze akcjonariuszy w dniu rejestracji i którzy zgłosili swój udział w odpowiednim czasie, mogą uczestniczyć i głosować na AGM osobiście lub przez przedstawiciela.