Zveřejňování termínů a událostí

Výroční valná hromada

Výroční valná hromada 2022

Průběžná zpráva

Leden - březen 2022

Průběžná zpráva

Leden - červen 2022

Průběžná zpráva

leden - září 2022

Výroční valná hromada

Výroční valná hromada je nejvyšším rozhodovacím orgánem společnosti Tradedoubler. Akcionáři, kteří jsou v den zápisu do knihy akcionářů zapsáni v evidenci a kteří včas přihlásili svou účast, se mohou valné hromady zúčastnit a hlasovat na ní buď osobně, nebo prostřednictvím svého zástupce.