Zverejňovanie dátumov a udalostí

Výročné valné zhromaždenie

Výročné valné zhromaždenie 2022

Priebežná správa

Január - marec 2022

Priebežná správa

Január - jún 2022

Priebežná správa

január - september 2022

Výročné valné zhromaždenie

Výročné valné zhromaždenie (VVZ) je najvyšším rozhodovacím orgánom v rámci spoločnosti Tradedoubler. Na valnom zhromaždení sa môžu zúčastniť a hlasovať akcionári, ktorí sú zapísaní v knihe akcionárov v deň zápisu a ktorí včas zaregistrovali svoju účasť, a to buď osobne, alebo prostredníctvom zástupcu.