Zgodność Tradedoubler z GDPR (RODO)

Unijne ogólne rozporządzenie o ochronie danych (GDPR – RODO) weszło w życie 25 maja 2018 roku. Wszystkie kraje członkowskie UE mają teraz takie samo brzmienie prawne dotyczące ochrony danych osobowych. Intencją tego rozporządzenia jest przyznanie osobom fizycznym większej kontroli nad ich danymi osobowymi i upewnienie się, że organizacje mają odpowiednie procesy i systemy podczas gromadzenia danych osobowych. Na organizacje nieprzestrzegające przepisów o ochronie danych osobowych mogą zostać nałożone wysokie kary.

Niektóre z podstawowych zasad ochrony danych

Odpowiedzialność

Organizacje muszą udowodnić, że GDPR jest przestrzegane.

Ograniczenie celu

Dane osobowe nie mogą być wykorzystywane w sposób niezgodny z celem, dla którego zostały zebrane. Informacja o celu powinna być zrozumiała i łatwo dostępna.

Upoważnienie

Dostęp do danych osobowych powinny mieć tylko te osoby, którym jest on niezbędny do osobowych do wykonywania swoich obowiązków powinny mieć dostęp do nich. Privacy by design i Privacy by default.

W jaki sposób Tradedoubler dba o zgodność z GDPR (RODO)

Z pomocą zewnętrznych ekspertów GDPR zaktualizowaliśmy naszą Dokumentację Danych Osobowych, w tym Oceny Wpływu na Prywatność i wszystkie polityki funkcjonalne. Podpisaliśmy umowy o przetwarzaniu danych z naszymi podmiotami przetwarzającymi dane. Wydawcy Tradedoubler są naszymi podprzetwarzającymi i dostosowaliśmy naszą umowę z wydawcą do GDPR. Nasze zasady, dokumentacja GDPR, dostęp do danych osobowych, okresy przechowywania i obsługa wniosków osób fizycznych (osób, których dane dotyczą, reklamodawców, wydawców, pracowników Tradedoubler i kandydatów do pracy) zostały zweryfikowane i dostosowane do wymogów GDPR. Wszyscy pracownicy przeszli szkolenie GDPR i opracowano standardowy załącznik DPA dla naszych Reklamodawców, który można znaleźć poniżej.

Jeśli nie akceptujesz zmienionych warunków, musisz natychmiast zaprzestać korzystania z naszej usługi

Wyznaczony inspektor ochrony danych dla grupy Tradedoubler

dpo@tradedoubler.com