Polityka prywatności

Zobowiązujemy się do ochrony i poszanowania Państwa prywatności. Niniejsza polityka określa podstawy, na których przetwarzamy wszelkie dane osobowe, które zbieramy od Ciebie lub które nam przekazujesz. Przeczytaj nasze oświadczenie o ochronie prywatności, aby lepiej zrozumieć, jak obchodzimy się z Twoimi danymi osobowymi.

Zasady i warunki

Reguluje sposób pracy z naszymi klientami, w tym płatności, obowiązki i kodeks postępowania. Wszyscy klienci działający w sieci muszą znać i przestrzegać warunków i zasad wraz z załącznikami przez cały czas.

Kodeks postępowania

Kodeks postępowania Tradedoubler zawiera dodatkowe zasady i wytyczne, które mają pomóc wydawcom w dostarczaniu reklamodawcom wysokiej jakości wyników w sieci Tradedoubler. Obowiązuje on wszystkich wydawców w sieci Tradedoubler, którzy dostarczają reklamodawcom ruch internetowy i konsumentów.

Polityka dotycząca neoniewolnictwa

Polityka dotycząca newoniewolnictwa obejmuje zobowiązanie firmy Tradedoubler do zwalczania nowoczesnego niewolnictwa poprzez upewnienie się, że handel ludźmi i niewolnictwo nie są częścią naszego łańcucha dostaw zgodnie z ustawą o nowoczesnym niewolnictwie z 2015 r.