Så påverkar Covid-19 affiliatemarknadsföring

Lästid:  4 min Många företag står inför stora utmaningar till följd av corona-krisens intåg. Konsumtionen har minskat, produktleveranser är försenade och världens ekonomi har satt spår i flertalet branscher. Marknaden ser annorlunda ut nu än vad den gjorde för bara några månader sedan. Konkurrensen om att synas har minskat, vilket...

Sverige i topp – resultat från Hem- och trädgårdsbranschen 2019

Lästid: 2 min Fjolåret var ett framgångsrikt år för Hem- och trädgårdsbranschen i hela Europa. Ordervärdet ökade med 71 procent i jämförelse med föregående år och försäljningen steg med otroliga 98 procent. Omkring en tredjedel av fjolårets totala försäljning skedde via mobiltelefoner, dock minskade det genomsnittliga ordervärdet med 24 euro....

Vinterhalvåret är en viktigt tid för Hälsa- och skönhetsbranschen

Lästid: 2 min Fjolåret var ett starkt år för Hälsa- och skönhetsbranschen. Vi såg en stor tillväxt på ordervärdet och antal försäljningar, som båda ökade med över 30 procent i jämförelse med föregående år. Nästan hälften av all försäljning genererades via mobiltelefoner, vilket visar på vikten av att anpassa sin...