Inkludering och en rättvis representation av samhället är viktigt för alla företag. Det ser inte bara bra ut på pappret, utan det påverkar även företagets resultat och framgång. Hör Carol Spendilow, grundare till Reach Group och tidigare Tradedoubler-kollega, resonera kring jämställdhet och hur företag måste arbeta för att lyckas i längden.

Reach Group

Reach Group är ett konsultföretag inom juristbranschen som erbjuder expertis i allt från juridisk rådgivning, affärsutveckling, strategi och ledarskap. Utöver arbetet med att stötta företag har Reach Group även startat ett nätverk. I och med den ständigt utvecklande bransch de verkar i, vill Reach Group stötta frilansare inom branschen med sitt nätverk. Det gör de genom att bjuda på motivation, utveckling och kunskapsutbyte.

Jämställdhet – än är det en bit kvar

För Carol Spendilow är jämställdhet ett viktigt ämne. Intresset för frågan utvecklade hon i unga dagar då hennes mamma lärde henne vikten av självständighet och styrka samt värdet av utbildning. Visserligen har jämställdhet mellan könen utvecklats under de senaste decennierna, men Carol Spendilow menar att mångfald fortfarande är en kamp i många branscher än idag.

Jämställdhet handlar inte endast om lika lön – det handlar om likabehandling, lika representationer i ledarteam och lika tillgång till utbildning.

Företag som satsar på jämställdhet ser resultaten

Jämställdhet är en del av ett företags kultur. Företagskulturen formar i sin tur beteenden och tankesätt på arbetsplatsen. Studier visar att företag som arbetar för jämställdhet tar bättre beslut. Enligt Forbes tar könsjämställda team bättre beslut 73% av tiden. En studie från McKinsley visar dessutom att organisationer med högre jämställdhet i sina verkställande team tenderar att ha högre vinster likväl som långsiktig värde.

När kvinnor får möjligheten att växa inom sin karriär kan de göra en stor påverkan på företaget.

Carol Spendilow menar att det trots allt är svårt för kvinnor att ens få vissa jobb, att rekryterare har en tendens att anställa någon som liknar en själv. Lösningen är, enligt Carol Spendilow, att analysera hur pass jämställt företaget är. Hur ser procentfördelningen ut mellan män och kvinnor? Denna analys ska sedan rekryteringen utgå från, så att företaget kan bygga en jämställda arbetsplats på riktigt.

Fördelar med en jämställd arbetsplats

Enligt Carol Spendilow finns det tre tydliga fördelar med en jämställd arbetsplats:

  1. Innovativ arbetsmiljö
    Män och kvinnor har olika erfarenheter och bakgrunder som påverkar deras tillvägagångssätt till affärer. Genom att att utmana varandra och samarbeta med personer som tänker annorlunda kan kreativitet främjas. På så sätt väcks de innovativa idéer som driver organisationen framåt.
  2. Förbättrat beslutfattande
    Mångfald förenar olika perspektiv, det leder till att beslutsfattandet förbättras på grund av en bredare helhetssyn på affärsanalyser.
  3. Konkurrensfördel
    Om jämställdhet finns i företagskulturen påverkar det arbetsglädjen hos de anställda. Det påverkar hur länge både män och kvinnor vill stanna kvar i företaget. Därigenom kan en konkurrensfördel nyttjas på lång sikt. Detta genom att inte bara behålla, utan också attrahera de bästa talangerna oavsett kön.

Så hur går man tillväga för att skapa en mer jämställd arbetsplats? Enligt Carol Spendilow är svaret enkelt. Klarar ledningsgruppen inte av det själva, så måste de söka expertishjälp.

Vi alla måste främja jämställdhet

Även om arbetet med jämställdhet har kommit långt påpekar Carol Spendilow att det är en lång väg kvar att gå. Hon lyfter fenomenet glass ceiling och påpekar att höjden för hindrena varierar från företag till företag men att det fortfarande existerar.

Det är något som alla måste vara medvetna om och arbeta aktivt med.

Avslutar Carol Spendilow.

Dela:

Föreslagna inlägg

Så påverkar iOS 14 mobile app marketing

Lanseringen av Apple’s iOS 14 är ute! Från den 26 april började iOS-användare få uppmaningar att ladda ner den nya uppdateringen. Men vad innehåller egentligen den nya iOS-uppdateringen? Och hur påverkar det marknadsföring i appar? Vi vet att ju mer skräddarsydd en annons är för användarens preferenser, desto mer sannolikt är det att de interagerar med den. Men vad händer när användare får möjligheten att tacka nej till skräddarsydda annonser och låta bli att spåras?

Därför ska du marknadsföra dig på Prisjämförelsesidor

Uppnå maximal exponering med hjälp av prisjämförelsesidor. Men varför ska du inkludera prisjämförelse i din affiliate strategi och hur kan du nyttja sajterna på bästa sätt? Här reder vi ut frågetecken och djupdyker i fördelarna för dig som annonsör.

Kontakta oss

Vi diskuterar gärna hur Tradedoubler kan hjälpa till att växa er affär.