Aktie och notering

Ägare

De tio största ägarna – ägargrupperat

Per den 30 september 2020 hade Tradedoubler 1 840  aktieägare. (Källa: Euroclear Sweden)

> Reworld Media

23,788,610(51,80%)

> Nordnet Pensionsförsäkring

3,227,535(7,03%)

> Theodor Jeansson

2,266,986(4.94%)

> Clearstream Banking S.A.

2,042,829(4.45%)

> Försäkringsbolaget Avanza Pension

1,926,410(4.19%)

> UBS Switzerland AG

1,229,588(2.68%)

> SIP 203, Youplus assurance

847,021(1.84%)

> SIX SIS AG

824,370(1.79%)

> Cidro Förvaltning AB

659,173(1.44%)

> Cecilia Jeansson

500,000(1.09%)

> Summa innehav tio största ägare

37,312,522 (81.24%)

> Summa övriga

8,614,927 (18.76%)

> Summa 2020-09-30

45,927,449 (100.00%)

Kontakta oss

Har du frågor kring investor relations?