Aktie och notering

Ägare

De tio största ägarna – ägargrupperat

Per den 30 juni 2020 hade Tradedoubler 1 582  aktieägare. (Källa: Euroclear Sweden)

> Reworld Media

23,788,610(51,80%)

> Nordnet Pensionsförsäkring

3,212,206(6.99%)

> Theodor Jeansson

2,266,986(4.94%)

> Clearstream Banking S.A.

2,042,829(4.45%)

> Försäkringsbolaget Avanza Pension

1,863,010(4.06%)

> UBS Switzerland AG

1,232,602(2.68%)

> SIP 203, Youplus assurance

906,628(1.97%)

> SIX SIS AG

892,072(1.94%)

> Cidro Förvaltning AB

659,173(1.44%)

> Cecilia Jeansson

500,000(1.09%)

> Summa innehav tio största ägare

37,364,116 (81.35%)

> Summa övriga

8,563,333 (18.65%)

> Summa 2020-06-30

45,927,449 (100.00%)

Kontakta oss

Har du frågor kring investor relations?