Aktie och notering

Ägare

De tio största ägarna – ägargrupperat

Per den 30 December 2022 hade Tradedoubler 2 609 aktieägare. (Källa: Euroclear Sweden) 

> Reworld Media

23,788,610(51,80%)

> Ekstrand Corporate Advisors AB

4,166,264(9,07%)

>Theodor Jeansson

2,150,000(4.68%)

> Försäkringsbolaget Avanza Pension

1,966,373(4.28%)

> Clearstream Banking S.A.

1,551,239(3.38%)

> UBS Switzerland AG

1,188,541(2.59%)

> SIX SIS AG

1,055,150(2.30%)

> Kristoffer Jeansson

500,000(1.09%)

> Cecilia Mörner Jeansson

500,000(1.09%)

> SIP 203, Youplus assurance

417,143(0.91%)

> Summa innehav tio största ägare

37,283,320(81.18%)

> Summa övriga

8,644,129 (18.82%)

> Summa 2022-12-30

45,927,449 (100.00%)

Kontakta oss

Har du frågor kring investor relations?