Aktie och notering

Ägare

De tio största ägarna – ägargrupperat

Per den 30 juni 2019 hade Tradedoubler 1 565 aktieägare. (Källa: Euroclear Sweden)

> Reworld Media

18 467 756(40,21%)

> Nordnet Pensionsförsäkring AB

3 100 031 (6,75%)

> Försäkringsbolaget Avanza Pension

3 028 935(6,60%)

> Theodor Jeansson

2 266 986(4,94%)

> UBS Switzerland AG

2 232 598 (4,86%)

> Clearstream Banking S.A.

1 997 979(4,35%)

> Martin Bjäringer

1 290 000(2,81%)

> SIX SIS AG

1 097 513(2,39%)

> SIP 203, Youplus assurance

906 628(1,97%)

> Ulti AB

891 227 (1,94%)

> Summa innehav tio största ägare

35 279 653 (76,82%)

> Summa övriga

10 647 796(23,18%)

> Summa 2019-06-30

45 927 449 (100,00%)

Kontakta oss

Har du frågor kring investor relations?