Aktie och notering

Ägare

De tio största ägarna – ägargrupperat

Per den 30 april 2019 hade Tradedoubler 1 596 aktieägare. (Källa: Euroclear Sweden)

> Reworld Media

18 467 756(40,21%)

> Nordnet Pensionsförsäkring AB

3 061 066 (6,67%)

> Försäkringsbolaget Avanza Pension

2 941 097(6,40%)

> Theodor Jeansson

2 266 986(4,94%)

> UBS Switzerland AG

2 233 950 (4,86%)

> Clearstream Banking S.A.

1 922 829(4,19%)

> Martin Bjäringer

1 290 000(2,81%)

> SIX SIS AG

1 157 513(2,52%)

> SIP 203, Youplus assurance

949 539(2,07%)

> Ulti AB

891 227 (1,94%)

> Summa innehav tio största ägare

35 181 963(76,60%)

> Summa övriga

10 745 486(23,40%)

> Summa 2019-04-30

45 927 449 (100,00%)

Kontakta oss

Har du frågor kring investor relations?