Aktie och notering

Ägare

De tio största ägarna – ägargrupperat

Per den 31 december 2019 hade Tradedoubler 1 549 aktieägare. (Källa: Euroclear Sweden)

> Reworld Media

18 467 756(40,21%)

> UBS Switzerland AG

3 522 598(7,67%)

> Försäkringsbolaget Avanza Pension

3 233 920(7,04%)

> Nordnet Pensionsförsäkring

3 212 125(6,99%)

> Theodor Jeansson

2 266 986 (4,94%)

> Clearstream Banking S.A.

2 172 829(4,73%)

> SIX SIS AG

927 513(2,02%)

> SIP 203, Youplus assurance

906 628(1,97%)

> Cidro Förvaltning AB

659 173(1,44%)

> Ulti AB

527 357(1,15%)

> Summa innehav tio största ägare

35 896 885(78,16%)

> Summa övriga

10 030 564 (21,84%)

> Summa 2019-12-31

45 927 449 (100,00%)

Kontakta oss

Har du frågor kring investor relations?