Rapporter och pressreleaser

Aktie och notering

Ägare

De tio största ägarna – ägargrupperat

Per den 31 december 2018 hade Tradedoubler 1 590 aktieägare. (Källa: Euroclear Sweden)

> Reworld Media

18 467 756(40,21%)

> Nordnet Pensionsförsäkring AB

3 491 263 (7,60%)

> Försäkringsbolaget Avanza Pension

2 890 104(6,29%)

> Theodor Jeansson

2 266 986(4,94%)

> UBS Switzerland AG

2 231 950 (4,86%)

> Clearstream Banking S.A.

1 990 118(4,33%)

> SIX SIS AG

1 292 446(2,81%)

> Tradedoubler AB

1 060 473(2,31%)

> Martin Bjäringer

1 000 000(2,18%)

> CIDRO Förvaltning AB

659 173 (1,44%)

> Summa innehav tio största ägare

35 350 269(76,97%)

> Summa övriga

10 577 180(23,03%)

> Summa 2018-12-31

45 927 449 (100,00%)

Kontakta oss

Har du frågor kring investor relations?