Rapporter och pressreleaser

Aktie och notering

Ägare

De tio största ägarna – ägargrupperat

Per den 28 februari 2019 hade Tradedoubler 1 556 aktieägare. (Källa: Euroclear Sweden)

> Reworld Media

18 467 756(40,21%)

> Nordnet Pensionsförsäkring AB

3 024 066 (6,58%)

> Försäkringsbolaget Avanza Pension

2 883 133(6,28%)

> Theodor Jeansson

2 266 986(4,94%)

> UBS Switzerland AG

2 231 950 (4,86%)

> Clearstream Banking S.A.

1 882 829(4,10%)

> Martin Bjäringer

1 290 000(2,81%)

> SIX SIS AG

1 275 802(2,78%)

> Tradedoubler AB

1 060 473(2,31%)

Skandia

939 949 (2,05%)

> Summa innehav tio största ägare

35 322 944(76,91%)

> Summa övriga

10 604 505(23,09%)

> Summa 2019-02-28

45 927 449 (100,00%)

Kontakta oss

Har du frågor kring investor relations?