Aktie och notering

Ägare

De tio största ägarna – ägargrupperat

Per den 30 september 2019 hade Tradedoubler 1 548 aktieägare. (Källa: Euroclear Sweden)

> Reworld Media

18 467 756(40,21%)

> Nordnet Pensionsförsäkring AB

3 176 134 (6,92%)

> Försäkringsbolaget Avanza Pension

2 981 850(6,49%)

> Theodor Jeansson

2 266 986(4,94%)

> UBS Switzerland AG

2 232 598 (4,86%)

> Clearstream Banking S.A.

2 172 829(4,73%)

> Martin Bjäringer

1 290 000(2,81%)

> SIX SIS AG

957 513(2,08%)

> SIP 203, Youplus assurance

906 628(1,97%)

> Ulti AB

891 227 (1,94%)

> Summa innehav tio största ägare

35 343 521 (76,95%)

> Summa övriga

10 583 928(23,05%)

> Summa 2019-09-30

45 927 449 (100,00%)

Kontakta oss

Har du frågor kring investor relations?