Aktie och notering

Ägare

De tio största ägarna – ägargrupperat

Per den 31 augusti 2022 hade Tradedoubler 2 676 aktieägare. (Källa: Euroclear Sweden)

> Reworld Media

23,788,610(51,80%)

> Nordnet Pensionsförsäkring

3,385,995(7,37%)

>Theodor Jeansson

2,150,000(4.68%)

> Försäkringsbolaget Avanza Pension

1,903,144(4.14%)

> SIX SIS AG

1,586,786(3.45%)

> Clearstream Banking S.A.

1,553,550(3.38%)

> UBS Switzerland AG

1,188,541(2.59%)

> CACEIS BANK, GERMANY BRANCH

993,826(2.16%)

> Kristoffer Jeansson

500,000(1.09%)

> Cecilia Mörner Jeansson

500,000(1.09%)

> Summa innehav tio största ägare

37,550,452(81.76%)

> Summa övriga

8,376,997 (18.24%)

> Summa 2022-08-31

45,927,449 (100.00%)

Kontakta oss

Har du frågor kring investor relations?