Čo je to affiliate marketing?

Affiliate marketing je typ marketingu založeného na výkone, pri ktorom predajca odmeňuje jedného alebo viacerých vydavateľov (označovaných ako „affiliates“) za každého návštevníka alebo zákazníka, ktorého privedie prostredníctvom vlastného marketingového úsilia vydavateľa.

Vydavateľ je zvyčajne odmeňovaný za vopred definovanú akciu, ako je predaj, zasielanie noviniek
registrácia, stiahnutie alebo kliknutie. Vydavatelia v podstate fungujú ako externí predajcovia
pre inzerenta, propagujú jeho produkty a dostávajú odmenu, najčastejšie na
percentom z hodnoty košíka.

Affiliate Marketing