Što je pridruženi marketing?

Affiliate Marketing je vrsta marketinga utemeljenog na performansama u kojem prodavač nagrađuje jedan ili više izdavača (koji su pripali kao podružnice”) za svakog posjetitelja ili kupca.

Izdavač je nagrada nagrađen za unaprijed definiranu akciju, poput prodaje, biltena registracija, preuzimanje ili klik. U osnovi, izdavači djeluju kao prodajna prodaja tim za oglašivača, promovirajući njihove proizvode i nagrađujući, najčešće, postotak vrijednosti košarice.

Affiliate Marketing