Zásady ochrany osobných údajov

Zaväzujeme sa chrániť a rešpektovať vaše súkromie. V týchto zásadách sa uvádza, na akom základe spracúvame všetky osobné údaje, ktoré od vás získame alebo ktoré nám poskytnete. Prečítajte si naše vyhlásenie o ochrane osobných údajov, aby ste lepšie pochopili, ako nakladáme s vašimi osobnými údajmi.

Podmienky a pravidlá

Upravujú spôsob našej práce s klientmi vrátane platieb, povinností a kódexu správania. Všetci klienti aktívni v sieti musia byť oboznámení s podmienkami vrátane príloh a musia ich vždy dodržiavať.

Kódex správania

Kódex správania spoločnosti Tradedoubler poskytuje ďalšie pravidlá a usmernenia, ktoré pomáhajú vydavateľom poskytovať inzerentom v sieti Tradedoubler vysokú kvalitu výkonu. Vzťahuje sa na všetkých vydavateľov v sieti Tradedoubler, ktorí inzerentom poskytujú webovú prevádzku a spotrebiteľov.

Politika moderného otroctva

Politika moderného otroctva zahŕňa záväzok spoločnosti Tradedoubler bojovať proti modernému otroctvu tým, že zabezpečuje, aby obchodovanie s ľuďmi a otroctvo neboli súčasťou nášho dodávateľského reťazca v súlade so zákonom o modernom otroctve z roku 2015.