Tradedoublers overholdelse av GDPR

EUs personvernforordning (GDPR) trådte i kraft 25. mai 2018. Alle EUs medlemsland har nå samme juridiske ordlyd når det gjelder beskyttelse av personopplysninger. Hensikten med denne forordningen er å gi enkeltpersoner mer kontroll over personopplysningene sine og sørge for at organisasjoner har egnede prosesser og systemer på plass når de samler inn personopplysninger. Høye bøter kan ilegges organisasjoner som ikke overholder personvernreglene.

Noen av de grunnleggende personvernprinsippene

Ansvarlighet

Organisasjoner må bevise at personvernforordningen overholdes.

Begrensning av formålet

Personopplysninger kan ikke brukes på en måte som ikke er i samsvar med formålet de er samlet inn for. Informasjon om formålet skal være forståelig og lett tilgjengelig.

Autorisasjon

Bare de som trenger tilgang til de personlige data for å utføre sine oppgaver bør ha tilgang til dem. Innebygd personvern og personvern som standard.

Hvordan Tradedoubler sørger for å være GDPR-kompatibel

Med hjelp fra eksterne GDPR-eksperter har vi oppdatert personopplysningsdokumentasjonen vår, inkludert vurderinger av personvernkonsekvenser og alle funksjonelle retningslinjer. Vi har signert databehandleravtaler med våre databehandlere. Tradedoublers publisister er våre underdatabehandlere, og vi har tilpasset vår publisistavtale til GDPR. Våre retningslinjer, GDPR-dokumentasjon, tilgang til personopplysninger, oppbevaringsperioder og håndtering av forespørsler fra enkeltpersoner (registrerte, annonsører, publishere, Tradedoubler-ansatte og jobbsøkere) har blitt gjennomgått og justert for å være i samsvar med GDPR. Alle ansatte har fått opplæring i GDPR, og det er utarbeidet et standard DPA-vedlegg for våre annonsører, som du finner nedenfor.

Hvis du ikke godtar de endrede vilkårene, må du umiddelbart slutte å bruke tjenesten vår.

Utnevnt til personvernombud for Tradedoubler-konsernet

dpo@tradedoubler.com