Tradedoubler noudattaa GDPR:ää

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) tuli voimaan 25. toukokuuta 2018. Kaikissa EU:n jäsenvaltioissa on nyt sama henkilötietojen suojaa koskeva oikeudellinen sanamuoto. Asetuksen tarkoituksena on antaa yksilöille enemmän valtaa henkilötietoihinsa ja varmistaa, että organisaatioilla on käytössä asianmukaiset prosessit ja järjestelmät henkilötietoja kerätessään. Organisaatioille, jotka eivät noudata tietosuoja-asetuksia, voidaan määrätä korkeita seuraamuksia. 

Tietosuojan perusperiaatteita 

Vastuullisuus

Organisaatioiden on osoitettava, että GDPR:ää noudatetaan. 

Tarkoituksen rajoittaminen 

Henkilötietoja ei saa käyttää tavalla, joka ei vastaa tarkoitusta, jota varten ne on kerätty. Tietojen käyttötarkoituksesta on oltava ymmärrettäviä ja helposti saatavilla.

Lupa

Vain ne, jotka tarvitsevat pääsyä henkilökohtaisiin tietoja tehtäviensä suorittamiseksi, olisi oltava pääsy niihin. Sisäänrakennettu yksityisyys ja oletusarvoinen yksityisyys. 

Miten Tradedoubler varmistaa GDPR:n noudattamisen 

Ulkopuolisten GDPR-asiantuntijoiden avulla olemme päivittäneet henkilötietodokumentaatiomme, mukaan lukien tietosuojaa koskevat vaikutustenarvioinnit ja kaikki toiminnalliset käytännöt. Olemme allekirjoittaneet tietojenkäsittelysopimukset tietojenkäsittelijöidemme kanssa. Tradedoublerin julkaisijat ovat alihankkijoitamme, ja olemme mukauttaneet julkaisijasopimuksemme GDPR:n mukaiseksi. Politiikkamme, GDPR-asiakirjat, henkilötietojen käyttöoikeudet, säilytysajat ja yksilöiden (rekisteröityjen, mainostajien, julkaisijoiden, Tradedoublerin työntekijöiden ja työnhakijoiden) pyyntöjen käsittely on tarkistettu ja mukautettu GDPR:n mukaisiksi. Koko henkilökunta on saanut GDPR-koulutuksen, ja mainostajillemme on laadittu vakiomuotoinen DPA-liite, joka löytyy alta. 

Jos et hyväksy muutettuja ehtoja, sinun on välittömästi lopetettava palvelumme käyttö. 

Nimitetty Tradedoubler Groupin tietosuojavastaavaksi

dpo@tradedoubler.com