Soulad společnosti Tradedoubler s GDPR

Obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR) vstoupilo v platnost 25. května 2018. Všechny členské státy EU mají nyní stejné právní znění týkající se ochrany osobních údajů. Záměrem tohoto nařízení je poskytnout jednotlivcům větší kontrolu nad jejich osobními údaji a zajistit, aby organizace měly při shromažďování osobních údajů zavedeny vhodné procesy a systémy. Organizacím, které nebudou dodržovat nařízení o ochraně osobních údajů, mohou být uloženy vysoké sankce.

Některé ze základních zásad ochrany údajů

Odpovědnost

Organizace musí prokázat, že GDPR dodržují.

Omezení účelu

Osobní údaje nesmí být použity způsobem, který není v souladu s účelem, pro který byly shromážděny. Informace o účelu by měly být srozumitelné a snadno dostupné.

Autorizace

Přístup k osobním údajům mohou mít pouze ti, kteří k nim potřebují údajů k plnění svých povinností, by měli mít k nim mít přístup. Ochrana soukromí již od návrhu a ochrana soukromí ve výchozím nastavení.

Jak společnost Tradedoubler dbá na soulad s GDPR

S pomocí externích odborníků na GDPR jsme aktualizovali naši dokumentaci k osobním údajům včetně posouzení vlivu na ochranu osobních údajů a všech funkčních zásad. Se zpracovateli údajů jsme podepsali smlouvy o zpracování údajů. Vydavatelé společnosti Tradedoubler jsou našimi dílčími zpracovateli a naši smlouvu s vydavateli jsme přizpůsobili GDPR. Naše zásady, dokumentace GDPR, přístupy k osobním údajům, doby uchovávání a vyřizování žádostí od fyzických osob (subjektů údajů, inzerentů, vydavatelů, zaměstnanců společnosti Tradedoubler a uchazečů o zaměstnání) byly přezkoumány a upraveny tak, aby byly v souladu s GDPR. Všichni zaměstnanci prošli školením GDPR a byla vypracována standardní příloha DPA pro naše inzerenty, kterou naleznete níže.

Pokud s upravenými podmínkami nesouhlasíte, musíte okamžitě přestat používat naše služby

Jmenovaný DPO pro skupinu Tradedoubler Group

dpo@tradedoubler.com