Retningslinjer for personvern

Vi forplikter oss til å beskytte og respektere personvernet ditt. Denne erklæringen beskriver grunnlaget for hvordan vi behandler personopplysninger vi samler inn fra deg, eller som du gir oss. Les personvernerklæringen vår for å få en bedre forståelse av hvordan vi behandler personopplysningene dine.

Vilkår og betingelser

Styrer hvordan vi samarbeider med våre kunder, herunder betalinger, ansvar og etiske retningslinjer. Alle kunder som er aktive i nettverket, må til enhver tid være kjent med og overholde vilkårene og betingelsene, inkludert vedlegg.

Etiske retningslinjer

Tradedoublers etiske retningslinjer gir ytterligere regler og retningslinjer for å hjelpe publisister med å levere høy kvalitet til annonsører i Tradedoublers nettverk. Den gjelder for alle publisister i Tradedoublers nettverk som leverer nettrafikk og forbrukere til annonsører.

Politikk for moderne slaveri

Modern Slavery Policy omfatter Tradedoublers forpliktelse til å bekjempe moderne slaveri ved å sikre at menneskehandel og slaveri ikke er en del av vår leverandørkjede i samsvar med Modern Slavery Act 2015.