Zásady ochrany osobních údajů

Zavazujeme se chránit a respektovat vaše soukromí. Tyto zásady stanoví, na jakém základě zpracováváme veškeré osobní údaje, které od vás shromažďujeme nebo které nám poskytnete. Přečtěte si naše prohlášení o ochraně osobních údajů, abyste lépe pochopili, jak s vašimi osobními údaji nakládáme.

Podmínky a pravidla

Upravují způsob naší spolupráce s klienty, včetně plateb, povinností a kodexu chování. Všichni klienti působící v síti musí být seznámeni s těmito podmínkami včetně příloh a musí je vždy dodržovat.

Kodex chování

Kodex chování společnosti Tradedoubler obsahuje další pravidla a pokyny, které pomáhají vydavatelům poskytovat inzerentům v síti Tradedoubler vysoce kvalitní výkon. Vztahuje se na všechny vydavatele v síti Tradedoubler, kteří poskytují inzerentům webový provoz a spotřebitele.

Politika moderního otroctví

Politika moderního otroctví zahrnuje závazek společnosti Tradedoubler bojovat proti modernímu otroctví tím, že zajistí, aby obchodování s lidmi a otroctví nebylo součástí našeho dodavatelského řetězce v souladu se zákonem o moderním otroctví z roku 2015.