Naleving van de GDPR door Tradedoubler

De EU General Data Protection Regulation (GDPR) is op 25 mei 2018 in werking getreden. Alle EU-lidstaten hebben nu dezelfde juridische formulering met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens. De bedoeling van deze verordening is om personen meer controle te geven over hun persoonsgegevens en ervoor te zorgen dat organisaties over passende processen en systemen beschikken bij het verzamelen van persoonsgegevens. Er kunnen hoge boetes worden opgelegd aan organisaties die zich niet aan de regelgeving inzake gegevensbescherming houden.

Enkele basisbeginselen inzake gegevensbescherming

Verantwoording

Organisaties moeten bewijzen dat de GDPR wordt nageleefd.

Beperking van het doel

Persoonsgegevens mogen niet worden gebruikt op een manier die niet in overeenstemming is met het doel waarvoor ze zijn verzameld. Informatie over het doel moet begrijpelijk en gemakkelijk toegankelijk zijn.

Autorisatie

Alleen degenen die toegang moeten hebben tot de personeel. Gegevens om hun taken uit te moeten voeren toegang tot hen. Privacy by design en Privacy by default.

Hoe Tradedoubler ervoor zorgt dat GDPR compliant is

Met de hulp van externe GDPR-experts hebben we onze documentatie over persoonsgegevens bijgewerkt, inclusief privacyeffectbeoordelingen en alle functionele beleidslijnen. We hebben gegevensverwerkingsovereenkomsten getekend met onze gegevensverwerkers. De publishers van Tradedoubler zijn onze subverwerkers en we hebben onze publishersovereenkomst aangepast aan de GDPR. Ons beleid, GDPR-documentatie, toegang tot persoonsgegevens, bewaartermijnen en afhandeling van verzoeken van personen (betrokkenen, adverteerders, publishers, Tradedoubler-werknemers en sollicitanten) zijn herzien en aangepast aan de GDPR. Al het personeel heeft een GDPR-training gehad en er is een standaard DPA-bijlage voor onze adverteerders ontwikkeld die hieronder te vinden is.

Als u de gewijzigde voorwaarden niet aanvaardt, moet u het gebruik van onze dienst onmiddellijk staken.

Benoemd tot DPO voor de Tradedoubler Group

dpo@tradedoubler.com