Skip to content

Claims API

     

Claims API gör det möjligt för publicister att hantera ersättningskrav genom hela köpprocessen. Information gällande ospårade köp skickas till annonsörer i realtid. Annonsörer kan rapportera, godkänna, underkänna ersättningskraven direkt samt uppdatera transaktioner som inte redan hanterats. Ersättningsfrågor kan snabbt handläggas under tiden som ärendets status uppdateras i vårt interface. Detta sparar tid och effektiviserar kommunikation mellan annonsörer och publicister.


Fördelar

  • Se vilka ersättningskrav som har rapporterats och godkänts, står på kö (pending) eller registrerade som icke godkända direkt i realtid
  • Handlägg ersättningskrav genom hela köpprocessen med hjälp av effektiv kommunikations mellan annonsörer och publicister