Skip to content

Data

Vi vet värdet av tillförlitlig data: vi har 17 års erfarenhet av att samla och analysera transaktions- och konverteringsdata, vilket innebär att vi vet när, var och hur konsumenter handlar online.

Vi har utvecklat vår egen DMP (data management platform).  Data baserad på konsumentbeteenden ger oss den insikt som krävs för rikta erbjudanden mot nya konsumenter baserat på geniun insikt i kundens avsikt att köpa.