Produktvision

Tradedoublers produktvision för en ny generation av affiliate-marknadsföring baseras på en öppen plattform och användandet av blockkedja-teknik för lagring av data.

Vi på Tradedoubler tror att affiliate industrin behöver förändras då den fortfarande är för komplex, mångfacetterad och inte tillräckligt transparent. Ny teknik som blockkedja kan hjälpa till att revolutionera vår bransch. Tradedoublers produktvision baseras på en öppen plattform som kommer möjliggöra automatiserade och transparenta direktsamarbeten mellan annonsörer och publicister, där blockkedja används för att lagra information. Transaktionsdata blir lättillgänglig och helt transparent, för att eliminera fusk och göra det möjligt att utveckla ny funktionalitet kring betalning, rapportering och attribution.


Vad är blockkedja teknologi?

Blockchain

En blockkedja är ett säkert digitalt system – det vill säga en krypterad, decentraliserad databas som praktiskt taget är ohackbar.
Alla transaktioner lagras i block som kedjas ihop. Varje block innehåller en kryptografisk hash i föregående block, en tidstämpel och transaktionsdata. Genom sin design är en blockkedja resistent mot datamodifiering. Det är en öppen, distribuerad huvudbok som kan registrera transaktioner mellan två parter effektivt och på ett kontrollerbart och permanent sätt. Genom att skapa Smart Contracts, självutförande, automatiserade digitala kontrakt, kan alla parter vara säkra på att alla transaktioner är trovärdiga, spårbara och oåterkalleliga.

Fördelar

Blockkedjetekniken gör transaktioner säkrare, snabbare, mer transparenta och fullt granskningsbara för alla parter, och ger många ytterligare fördelar:

Mer transparens och mindre fusk

Genom att gå ifrån Pay Per Click-modellen och istället använda Smart Contracts och blockkedjeteknik, minskas risken för problem med pålitlighet, tvister och fusk. Cookie spamming och artificiellt genererad trafik hindras och ärliga publicister gynnas.

Säker attribution

Blockkedjan ger möjligheten att på ett pålitligt och oberoende sätt spåra konverteringar och ger en säker attribution.

Färre förseningar vid publicistutbetalningar

Användningen av Smart Contracts eliminerar sena och omtvistade utbetalningar, eftersom publicistbetalningar hanteras automatiskt och varje transaktion lagras obestridligt i en blockkedjans offentliga huvudbok.

Enklare tillgång till affiliate marknadsföring för mindre aktörer

Genom att sänka inträdesbarriärerna för småföretag och aktörer på tillväxtmarknaderna möjliggörs mer långsiktiga och icke-traditionella partnerskap.

Bättre skydd för användardata och överensstämmelse med GDPR

Tack vare blockkedjetekniken är medlemmarna av plattformen inte anslutna till varandra och därmed skyddade mot dataintrång.

Direkt kommunikation


En öppen plattform för direktsamarbeten leder till bättre anpassning mellan annonser och publicisters webbplatser, vilket resulterar i en högre konverteringsgrad.

Avlägsnande av adblockers

Genom att ta bort adblockers kommer reklameffektiviteten öka.

Ökad mätbarhet av annonsering

Rapportering i realtid ger alla parter fler möjligheter att hämta exakt den data de behöver.

Bättre kontroll på publicister

Genom att få mer djupgående trafik-, försäljnings- och konverteringsdata kommer annonsörer få än mer värdefull statistik över publicister.