Skip to content

Digital Connections research whitepaper

Tradedoubler Digital Connections study - too much choice online

Att hitta nya kunder online är en utmaning för digitala marknadsförare

Det digitala landskapet har snabbt vuxit till ett komplext, fragmenterat och svårtolkat ekosystem – olika plattformar och lösningar försöker nå konsumenter vars beteende är lika komplicerat, fragmenterat och svårtolkat. För var dag, blir detta landskap allt svårare för marknadsförare att ta sig fram i.

I undersökningen, Digital Connections, tillfrågades 4493 konsumenter i nio länder om deras beteenden på nätet. Studien visar omfattningen av de utmaningar som marknadsförare ställs inför idag när de letar efter nya kunder online.

Digital Connections genomfördes för Tradedoubler i mars 2016 av Arlington Research. I undersökningen deltog konsumenter mellan 16 och 64 år i Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Spanien, Italien, Nederländerna, Polen, Sverige och Schweiz.