Skip to content

Valberedning

Valberedning

Valberedningen har till huvuduppgift att föreslå kandidater för val till styrelsen, inklusive ordföranden. De har också till uppgift att förbereda ersättningar till styrelseledamöterna och styrelsens kommittéer.

Inför bolagsstämma där val av revisor ska hållas, förbereder valberedningen även kandidater för val av revisorer och beslut om arvoden till revisorer.

För mer information, kontakta: Telefon: +46 405 08 00, Email: [email protected]om

Valberedning 2017/2018

Cédric Vincent (ordförande), representerande Reworld Media S.A.
Pascal Chevalier, styrelsens ordförande
Yi Shi