Skip to content

Revisor

Revisor

Ernst & Young utsågs av Tradedoubler vid årsstämman 2017 till revisorer för en period av ett år. Huvudansvarig revisor är Erik Sandström.

Ersättningar till revisorerna

Ersättningar utbetalade till bolagets valda revisorer redovisas i not 7 i bolagets årsredovisning 2017.