Skip to content

Bolagsstämma

Bolagsstämma

Bolagsstämman är Tradedoublers högsta beslutande organ. Aktieägare som är registrerade i aktieboken per avstämningsdagen och har anmält deltagande i tid har rätt att delta och rösta vid bolagsstämman personligen eller via ombud.

2018

Årstämman hölls den 3 maj 2018 kl. 09.00 i bolagets lokaler på Birger Jarlsgatan 57A, 7 tr, Stockholm.

Protokoll

Kallelse till årsstämma 2018

Valberedningens förslag till styrelse mm

Valberedningens motiverade yttrande

Valberedningens förslag inför årsstämma 2019

Presentation styrelseledamöter 2018

Riktlinjer för ersättning 2018

Revisors yttrande enligt 8 kap 54§ ABL

Utvärdering av ersättning 2017

Styrelsens motiverade yttrande

Fullmakt 2018

 

2017
Årsstämman hölls den 4 maj 2017 kl. 09.00 i bolagets lokaler på Birger Jarlsgatan 57A, 7 tr, Stockholm.

Protokoll
Kallelse till årsstämma 2017
Valberedningens förslag till styrelse mm
Valberedningens motiverade yttrande
Valberedningens förslag inför årsstämma 2018
Presentation styrelseledamöter 2017
Riktlinjer för ersättning 2017
Revisors yttrande enligt 8 kap 54§ ABL
Förslag om minskning av reservfonden
Utvärdering av ersättning 2016
Styrelsens motiverade yttrande
Fullmakt 2017


2016
Årsstämman hölls den 3 maj 2016 kl. 17.00 i bolagets lokaler på Birger Jarlsgatan 57A, 7 tr, Stockholm.

Protokoll
Kallelse till årsstämma 2016

Valberedningens förslag till styrelse mm
Valberedningens motiverade yttrande
Valberedningens förslag inför årsstämma 2017
Presentation styrelseledamöter 2016
Riktlinjer för ersättning 2016
Revisors yttrande enligt 8 kap 54§ ABL
Utvärdering av ersättning 2015
Styrelsens motiverade yttrande
Fullmakt 2016

Extra bolagsstämma hölls den 11 februari 2016 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Birger Jarlsgatan 57A, 7 tr, Stockholm.

Protokoll
Reworld Media S A förslag till styrelse
Presentation styrelseledamöter EGM
Kallelse till extra bolagsstämma i Tradedoubler AB


2015
Årsstämman hölls 5 maj 2015 kl. 17.00 i bolagets lokaler på Birger Jarlsgatan 57A, 7 tr, Stockholm.

Protokoll
Kallelse till årsstämma i Tradedoubler 2015
Valberedningens förslag till styrelse mm
Valberedningens motiverande yttrande
Valberedningens förslag inför årsstämman 2016
Presentation styrelseledamöter 2015
Riktlinjer för ersättning 2015
Revisors yttrande enligt 8 kap 54§ ABL
Styrelsens förslag till incitamentsprogram
Utvärdering av ersättning
Styrelsens motiverade yttrande


2014
Årsstämman hölls 6 maj kl. 17.00 2014 i bolagets lokaler på Birger Jarlsgatan 57A, 7 tr, Stockholm.

Protokoll
Kallelse till årsstämma i Tradedoubler 2014
Valberedningens förslag till styrelse mm
Valberedningens motiverade yttrande
Valberedningens förslag inför årsstämman 2015
Presentation ledamöter 2014
Riktlinjer för ersättning 2014
Revisors yttrande enligt 8 kap 54§ ABL
Styrelsens förslag till incitamentsprogram
Utvärdering av ersättning
Styrelsens motiverade yttrande


2013
Extra bolagsstämma 2013

Protokoll
Kallelse till extra bolagsstämma
Valberedningens motiverade yttrande
Presentation ledamöter

Ordinarie bolagsstämma den 7e Maj 2013

Protokoll årsstämma 2013
Kallelse till årsstämma i Tradedoubler 2013
Valberedningens förslag till styrelse mm
Valberedningens motiverade yttrande
Valberedningens förslag inför årsstämman 2014
Presentation ledamöter 2013
Riktlinjer för ersättning 2013
Revisors yttrande enligt 8 kap 54§ ABL
Punkt 18 Styrelsens förslag till incitamentsprogram
Utvärdering av ersättning 10 3
Styrelsens motiverade yttrande 19_22