Skip to content

Bolagsledning

Bolagsledning

Den verkställande direktören tillika koncernchefen leder den löpande verksamheten i enlighet med styrelsens riktlinjer och anvisningar och bistås av en koncernledning (bolagsledning) som består av tre personer. Koncernledningen består av den verkställande direktören, Bolagets CFO (Chief Financial Officer) och CTO (Chief Technology Officer).


Matthias Stadelmeyer, född 1976, CEO sedan april 2014.

Utbildning: Studier inom Industrial Management och Engineering vid University of Applied Sciences i München.

Tidigare uppdrag: Matthias Stadelmeyer har innehaft flera ledande befattningar inom Tradedoubler såsom försäljningschef och chef för TD Technology i Tyskland, Regionschef för marknadsenheten DACH samt Vice President Sales. Matthias började sin karriär som teamledare för Online Marketing på CANCOM IT Systeme AG, i München.

Baserad: München

Innehav: 100 000 aktier


Viktor Wågström, född 1983, CFO sedan oktober 2016.

Utbildning: Examen i ekonomi från Stockholms universitet

Tidigare uppdrag: Viktor anslöt till Tradedoubler i mars 2015 som koncernredovisningschef. Viktor har varit tillförordnad CFO sedan maj 2016 och i oktober 2016 fastställdes rollen permanent. Tidigare arbetade Viktor för Cision, ett internationellt PR mjukvaruföretag, i roller som Group Treasurer och Business Controller.

Baserad: Stockholm

Innehav: 20 000 aktier


François Pacot, född 1985, CTO sedan november 2017.

Utbildning: Studerat teknik på Telecom Bretagne i Frankrike och marknadsföring vid UCI i Kalifornien

Tidigare uppdrag: François blev en del av Tradedoubler i december 2016 när koncernen förvärvade R-Advertising – ett e-postmarknadsföretag där han var CEO. Innan dess grundade François RoyalCactus, ett ledande socialt och mobilspelföretag.

Baserad: Aix-en-Provence, France

Innehav: 528 059 aktier