Skip to content

Styrelse

Styrelse

Tradedoublers styrelse är ytterst ansvarig för organisationen av Bolaget och ledningen av verksamheten. Styrelsen tar fram riktlinjer och instruktioner för verksamheten som i sin tur förvaltas av VD och koncernchef. Vidare säkerställer VD att styrelsen regelbundet uppdateras om händelser av betydelse för moderbolaget, inklusive affärsutveckling, resultat, finansiell ställning och likviditet i koncernen.Enligt bolagsordningen skall styrelsen bestå av minst fem (5) och högst nio (9) styrelseledamöter. Styrelsen väljs under en period från årsstämman där de valdes till slutet av följande ordinarie bolagsstämma.


Pascal Chevalier, född 1967

Styrelseledamot och styrelseordförande sedan 2015

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Beroende i förhållande till större aktieägare i bolaget.

Utbildning: MBA från IAE Paris, examen i IT engineering från EPITDA.

Andra uppdrag: CEO och medgrundare av Reworld Media S.A., styrelseledamot och CEO för Sporever, styrelseledamot i 50 Partners, Nextedia, Planet.fr, Leadmedia Group och Mobile Network Group.

Tidigare uppdrag: Pascal var tidigare ordförande i styrelsen i Netbooster (Alternext Paris ALNBT), Director för Prosodie i London (nu Cap Gemini) och ordförande i CPI Ventures styrelse.

Innehav: 0 aktier


Gautier Normand, född 1978

Styrelseledamot sedan 2015.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Beroende i förhållande till större aktieägare i bolaget.

Utbildning: Examen handelshögskola, Paris.

Andra uppdrag: COO och medgrundare i Reworld Media S.A., styrelseledamot i och vice VD Sporever.

Tidigare uppdrag: CEO för La Tribune, Head of Projects på NextRadio TV, Development Director på Axel Springer France och Media Sector Director på Deloitte.

Innehav: 0 aktier.


Jérémy Parola, född 1987

Styrelseledamot sedan 2016.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Beroende i förhållande till större aktieägare i bolaget.

Utbildning: Examen i marknadsföring från EDHEC Business School och mastersexamen i Communication, Marketing och Media Management från Celsa/La Sorbonne.

Andra uppdrag: Web Marketing Director at Reworld Media S.A.

Tidigare uppdrag: Business Development Manager på La Tribune.

Innehav: 0 aktier.


Erik Siekmann, född 1971

Styrelseledamot sedan 2016.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i bolaget.

Utbildning: Studier i ekonomi vid Berlins tekniska högskola (TU Berlin).

Andra uppdrag: Grundare och CEO för Digital Forward GmbH, grundare och CEO för Daytona Ventures GmbH samt medgrundare och CEO för ESP-eSales Performance Marketing GmbH.

Tidigare uppdrag: Erik har tidigare varit CEO för Blume 2000 new media AG och CEO och medgrundare av Valentins GmbH.

Innehav: 0 aktier.


Nils Carlsson, född 1969

Styrelseledamot sedan 2016.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i bolaget.

Utbildning: MBA i Finance Management, Edinburg 2011, School of Economics & Management, Stockholm, Handelshögskolan 2004, School of Economics Växjö, universitetsexamen i ekonomi 1994.

Andra uppdrag: CEO Eniro Sweden AB, styrelseledamot i Netbooster, Electrolux, EHL, Vitvaruåtervinning samt Eniro.

Tidigare uppdrag: CEO Electrolux Sweden AB, Group COO Netbooster Group, CEO Guava (UK), VP Product & Sales Telenor AB; Director Business Development Vodafone Group; Director Product development Europolitan AB.

Innehav: 0 aktier.

Ersättning

Valberedningen lägger fram förslag för beslut på årsstämman rörande styrelsearvoden.

Årsstämman 2017 fastställde följande ersättning till styrelsen:

Befattning Ersättning
Styrelsens ordförande 763 000 kronor
Styrelseledamot Gautier Normand

Övriga Styrelseledamöter

763 000 kronor

180 000 kronor