Skip to content

Aktie och notering

Noteringsinformation

Bolagets aktier noterades på O-listan vid Stockholmsbörsen den 8 november 2005.

Kortnamn på Stockholmsbörsen: TRAD

En handelspost består av: 100 aktier