Publiceringsdatum och händelser

Bokslutskommuniké

Januari - December 2019

  • 6 februari 2020

Årsredovisning

Årsredovisning 2019

  • 15 april 2020

Delårsrapport

Januari - Mars 2020

  • 7 maj 2020

Delårsrapport

Januari - Juni 2020

  • 27 augusti 2020

Bolagsstämma

Bolagsstämman är Tradedoublers högsta beslutande organ. Aktieägare som är registrerade i aktieboken per avstämningsdagen och har anmält deltagande i tid har rätt att delta och rösta vid bolagsstämman personligen eller via ombud.

2015

Årsstämman hölls 5 maj 2015 kl. 17.00 i bolagets lokaler på Birger Jarlsgatan 57A, 7 tr, Stockholm.

2014

Årsstämman hölls 6 maj kl. 17.00 2014 i bolagets lokaler på Birger Jarlsgatan 57A, 7 tr, Stockholm.

2013

Extra bolagsstämma 2013

Ordinarie bolagsstämma den 7e Maj 2013

Kontakta oss

Har du frågor kring investor relations?