Publiceringsdatum och händelser

Årsredovisning

Årsredovisning 2020

Delårsrapport

Januari - Mars 2021

Delårsrapport

Januari - Juni 2021

Delårsrapport

Januari - September 2021

Bolagsstämma

Bolagsstämman är Tradedoublers högsta beslutande organ. Aktieägare som är registrerade i aktieboken per avstämningsdagen och har anmält deltagande i tid har rätt att delta och rösta vid bolagsstämman personligen eller via ombud.

Kontakta oss

Har du frågor kring investor relations?