Publiceringsdatum och händelser

Delårsrapport

Januari - juni 2019

  • 18 juli 2019

Delårsrapport

Januari - september 2019

  • 7 november 2019

Bolagsstämma

Bolagsstämman är Tradedoublers högsta beslutande organ. Aktieägare som är registrerade i aktieboken per avstämningsdagen och har anmält deltagande i tid har rätt att delta och rösta vid bolagsstämman personligen eller via ombud.

Kontakta oss

Har du frågor kring investor relations?