Skip to content

Prestationsbaserad marknadsföring i ett vägskäl

Det digitala landskapet för annonsering har nu nått en vändpunkt. Ett komplext och fragmenterat utbud av plattformar, teknologier och arbetssätt har uppkommit efter en period av snabb tillväxt. Och detta faktum leder till problem för många marknadsförare.

Tradedoubler anser att det är hög tid för branschen att börja använda ett nytt arbetssätt: bygga upp integrerade nätverk som utgår från teknik och expertis som erbjuder smartare prestationsbaserade resultat över alla plattformar och kanaler.