Skip to content

Insikt genom User Journey

Insikt genom User Journey i TD ADAPT

Vägen till ett köp för kunder online blir allt mer komplicerad, ofta innebär det stora datamängder som är svåra att förstå. User Journey i TD ADAPT möjliggör att förstå vägarna till online-köp, vilket ger nödvändig insikt för att optimera e-handelsbudgeten.

Det ser bortom sista klick för att ge en fullständig bild av konsumenternas vägar till köp, sett över alla program, affärsmodeller och kanaler. Det betyder att man inte längre behöver lita till magkänslan eller meningslös aggregerad rapportering. Dina marknadsföringsbeslut baseras på insikt och förståelse; din digitala marknadsföringbudget är optimerad för att leverera smartare resultat för din verksamhet.


Funktioner

 • Full synlighet för hela konsumentresan till online-köp
 • Lättförståelig visualisering av komplex data, Djupdyk i de detaljer du vill titta närmare på
 • Visar värdet av partners och kanaler
 • Influencer reports, som visar vem som driver trafik men som inte konverterar
 • Winner reports visar vem som konverterar
 • Driver försäljning
 • Kräver ingen implementation

Fördelar

 • Du förstår dina online-konsumenters köpbeteende
 • Konsumenters köpbeteende
 • Ny förståelse för de partners och kanaler som driver det största värdet
 • Fatta informerade beslut som optimerar era aktiviteter över alla digitala beröringspunkter
 • Nya mätvärden möjliggör att förutspå hur lång tid era strategier kräver för att uppnå uppsatta KPI:er
 • Ökad ROI för marknadsföringen och leverera smartare resultat