Vízia nášho produktu

Produktová vízia spoločnosti Tradedoubler pre novú generáciu affiliate marketingu je založená na otvorenej platforme využívajúcej technológiu Blockchain na ukladanie údajov.

V spoločnosti Tradedoubler sme presvedčení, že odvetvie affiliate marketingu sa musí zmeniť, pretože je stále príliš zložité, viacvrstvové a nedostatočne transparentné. Vznikajúce technológie ako Blockchain môžu pomôcť revolučne zmeniť naše podnikanie. Vízia produktu spoločnosti Tradedoubler je založená na otvorenej platforme, ktorá umožní automatizované a transparentné priame vzťahy medzi inzerentmi a vydavateľmi s využitím technológie Blockchain na ukladanie údajov. Transakčné údaje budú prístupné a plne transparentné, aby sa eliminovali podvody a umožnil sa vývoj nových funkcií týkajúcich sa platieb, reportovania a atribúcie.


Čo je technológia Blockchain

Blockchain

Blockchain je bezpečný systém digitálnej účtovnej knihy, to znamená šifrovaná, decentralizovaná databáza, ktorá je prakticky nenabúrateľná. Všetky transakcie sa ukladajú do blokov, ktoré sa reťazia. Každý blok obsahuje kryptografický hash predchádzajúceho bloku, časovú pečiatku a údaje o transakcii. Blockchain je zo svojej podstaty odolný voči modifikácii údajov. Je to otvorená, distribuovaná účtovná kniha, ktorá dokáže efektívne zaznamenávať transakcie medzi dvoma stranami overiteľným a trvalým spôsobom. Vytvorením inteligentných zmlúv, samovykonávacích, automatizovaných digitálnych zmlúv, si všetky strany môžu byť isté, že všetky transakcie sú dôveryhodné, sledovateľné a nezvratné.

Výhody

Vďaka technológii blockchain sú transakcie bezpečnejšie, rýchlejšie, transparentnejšie a plne kontrolovateľné pre všetky strany a prinášajú množstvo ďalších výhod:

Lepšiu transparentnosť, zníženie podvodov

Použitím inteligentných zmlúv na Blockchaine a odklonom od modelu Pay Per Click sa účinne znižujú problémy týkajúce sa dôvery, sporov a podvodov. Spamovanie cookies a umelo generovaná strojová návštevnosť budú obmedzené a poctiví vydavatelia získajú lepšiu hodnotu.

Nespochybniteľná atribúcia

Blockchain poskytuje možnosť skutočne a nezávisle sledovať konverziu každého kliknutia, čím poskytuje nespochybniteľnú a proti manipulácii odolnú atribúciu výkonu.

Kratšie oneskorenia platieb vydavateľov

Používanie inteligentných zmlúv odstráni oneskorené a sporné platby, pretože platby provízií sa budú vydávať automaticky a každá transakcia sa nesporne uloží do verejnej účtovnej knihy Blockchain.

Jednoduchší prístup k affiliate marketingu

Zníženie vstupných bariér pre malé podniky a obchodníkov z rozvíjajúcich sa trhov umožní viac dlhodobých a netradičných partnerstiev.

Lepšia ochrana údajov používateľa

Vďaka technológii blockchain je dodržaný súlad s GDPR a členovia platformy nie sú navzájom prepojení, takže ich nemôže ovplyvniť hackerský útok.

Priama komunikácia

Otvorenie platformy priamym vzťahom povedie k lepšiemu zosúladeniu reklám a webových stránok vydavateľov, čím sa zvýši miera konverzie.

Odstránenie blokovačov reklám

Odstránením blokovačov reklám sa zníži účinnosť reklamy.

Zlepšenie merania

Reportovanie v reálnom čase poskytuje všetkým účastníkom viac možností, ako získať presne tie informácie, ktoré potrebujú.

Lepšia kontrola vydavateľov

Získaním podrobnejších údajov o návštevnosti, predaji a konverziách získajú inzerenti cenné štatistiky o reputácii vydavateľov.