Matthias

Matthias Stadelmeyer

President and CEO

Matthias objął stanowisko dyrektora generalnego Tradedoubler w 2014 roku i od podstaw zreorganizował działalność spółki. To doświadczony lider obdarzony zmysłem strategicznym. Posiada gruntowną wiedzę na temat sprzedaży i technologii. Dzięki doświadczeniu w dziedzinie technologii blockchain i danych oraz wizjonerskiemu podejściu do trendów na rynku cyfrowym jest poszukiwanym prelegentem otwierającym prezentacje oraz regularnie prowadzi prelekcje wraz z innymi liderami branży.Od 2007 roku Matthias zajmował szereg różnych stanowisk kierowniczych w Tradedoubler. Był między innymi dyrektorem działu sprzedaży i szefem działu technologii w Niemczech, dyrektorem regionu obejmującego Niemcy, Austrię i Szwajcarię oraz wiceprezesem ds. sprzedaży. Matthias rozpoczął karierę od stanowiska kierownika zespołu w dziale marketingu internetowego firmy CANCOM IT Systeme AG w Monachium.

Viktor Wågström

CFO

Viktor zajmuje stanowisko dyrektora finansowego Tradedoubler od 2016 roku. Posiada gruntowną wiedzę na temat finansów i rachunkowości. Dołączył do zespołu Tradedoubler w marcu 2015 roku, obejmując stanowisko szefa działu rachunkowości Grupy. W maju 2016 roku powierzono mu pełnienie tymczasowych obowiązków dyrektora finansowego, a w październiku 2016 r. objął na stałe to stanowisko. Przed podjęciem pracy w Tradedoubler Viktor był zatrudniony w spółce Cision, będącej międzynarodowym dostawcą oprogramowania na potrzeby sektora PR, gdzie piastował szereg stanowisk, w tym między innymi skarbnika Grupy oraz kontrolera biznesowego spółki.

François Pacot

CTO and CEO R-Advertising

François zajmuje stanowisko dyrektora technicznego Tradedoubler od 2017 roku. Jest doświadczonym przedsiębiorcą i ekspertem w dziedzinie marketingu internetowego. Dołączył do zespołu Tradedoubler w grudniu 2016 roku w ramach przejęcia przez grupę spółki R-Advertising specjalizującej się w e-mail marketingu, w której pełnił funkcję dyrektora generalnego. Przed podjęciem pracy w Tradedoubler François założył spółkę RoyalCactus, która jest wiodącym wydawcą gier społecznościowych i mobilnych.

Nick Morris

Nick Morris

Vice President Engineering

Nick odpowiada za plan działania oraz strategię w odniesieniu do wszystkich produktów Tradedoubler i sprawuje nadzór nad pracą zespołów zarządzających produktami. Tworząc platformę, na której w przyszłości będzie się opierać działalność Tradedoubler, Nick koncentruje się na otwartości, wartości i innowacyjności, dzięki którym nasi partnerzy będą mogli się łączyć i rozwijać. Nick rozpoczął karierę zawodową w 2007 roku, podejmując pracę w sektorze badań rynkowych. W 2009 roku dołączył do międzynarodowego zespołu wsparcia technicznego w Tradedoubler. Pracował w działach technicznych i handlowych firmy, był również okresowo zatrudniony w domach medialnych oraz na stanowiskach technicznych w spółkach świadczących usługi z obszaru programmatic advertising, a w 2015 roku podjął pracę w dziale produktów.

Chris Russel-Smith

Country Manager UK & IE

Chris dołączył do zespołu Tradedoubler w 2012 roku i piastował szereg stanowisk w różnych działach firmy, koncentrując się przede wszystkim na rozwoju działalności międzynarodowej.  Chris rozpoczął karierę zawodową od pracy w domach mediowych, następnie przeniósł się do brytyjskiego wydawnictwa prasowego, a w 2007 roku podjął pracę w sieci afiliacyjnej dgm, gdzie objął stanowisko dyrektora ds. marketingu.  Przed dołączeniem do Tradedoubler Chris otworzył w Londynie oddział agencji UDG zajmującej się marketingiem efektywnościowym.  Chris koncentruje się na tym, by wszyscy wydawcy i reklamodawcy będący klientami Tradedoubler w Wielkiej Brytanii mogli rozwijać swoją działalność dzięki wzajemnej współpracy oraz dba o podtrzymanie w organizacji kultury sprzyjającej pozyskiwaniu najzdolniejszych osób z branży.

Kristoffer Klockare

Kristoffer Klockare

Regional Director Nordics

Kristoffer dołączył do zespołu Tradedoubler w 2011 roku, obejmując stanowisko country managera w naszym oddziale w Szwecji.  Wcześniej przez 11 lat przyczyniał się do rozwoju największego szwedzkiego serwisu porównywania cen PriceRunner, a następnie odpowiadał za działalność firmy Commission Junction w regionie Skandynawii. Skandynawski oddział Tradedoubler pod jego kierownictwem koncentruje się przede wszystkim na klientach i wydawcach z sektora mody i stylu, z którymi utrzymuje wyjątkową współpracę opartą na zasadzie wyłączności, jak również na zwiększeniu wartościowego ruchu i sprzedaży dzięki wykorzystaniu należącej do Tradedoubler platformy Metapic przeznaczonej dla influencerów.

Claudia Batschi-Rota

Country Manager Germany & Austria

Claudia może się poszczycić ponad dziesięcioletnim doświadczeniem w dziedzinie marketingu internetowego. Zajmowała szereg różnych stanowisk kierowniczych, na których odpowiadała za kluczowe obszary działalności firmy.  Obecnie pełni funkcję country managera w Tradedoubler Niemcy i Austria, gdzie koncentruje się przede wszystkim na zapewnieniu wzrostu w oparciu o zwinne, zindywidualizowane podejście dostosowane do potrzeb naszych partnerów, jako siłę napędową wykorzystując naszą kulturę organizacyjną opartą od 20 lat na innowacyjności.

Frederica Postorino

Federica Postorino

Country Manager France

Federica ma 12 lat doświadczenia w zakresie marketingu efektywnościowego. Dołączyła do zespołu Tradedoubler na początku 2019 roku. Wcześniej pracowała w firmie Etoile Media, gdzie zajmowała stanowisko dyrektora naczelnego, oraz w Natexo, gdzie była dyrektorem zarządzającym włoskiego oddziału firmy oraz wiceprezesem pionu sprzedaży w Europie. Federica stawia na pierwszym miejscu potrzeby klienta i ma bardzo pragmatyczne podejście do zwrotu z inwestycji.  Jako country manager w Tradedoubler Francja koncentruje się na odzyskaniu przez firmę wiodącej pozycji na francuskim rynku marketingu afiliacyjnego.

Alma Renna

Alma Renna

Country Manager Italy

Alma ma 16 lat doświadczenia w zakresie marketingu cyfrowego, któremu towarzyszy żywe zainteresowanie marketingiem efektywnościowym i dogłębne zrozumienie jego mechanizmów. Dołączyła do zespołu Tradedoubler w 2008 roku i zajmowała różne stanowiska w działach obsługi klientów i wydawców. Obecnie pełni funkcję country managera w Tradedoubler Włochy, gdzie odpowiada za rozwój dotychczasowych i nowych obszarów działalności marek na tym rynku.

Kevin Wagenaar

Kevin Wagenaar

Country Manager Benelux

Kevin ma ponad 11 lat doświadczenia w zakresie marketingu efektywnościowego. Dołączył do zespołu Tradedoubler w 2012 roku. Zajmował różne stanowiska w działach współpracy z wydawcami, rozwoju działalności i współpracy z klientami. Obecnie odpowiada za działalność Tradedoubler w Holandii i Belgii. Wcześniej pracował w międzynarodowej firmie będącej dostawcą usług płatniczych, gdzie zajmował stanowiska w działach współpracy z klientami, obsługi sieci partnerskiej oraz sprzedaży.

Soraya Garcia Merino

Soraya García Merino

Country Manager Iberia & Latam

Soraya zajmuje stanowisko country managera odpowiadającego za działalność Tradedoubler w Hiszpanii i Ameryce Łacińskiej od 2013 roku. Dołączyła do zespołu rok wcześniej, obejmując stanowisko szefa działu sprzedaży. Soraya wykorzystuje swoje umiejętności negocjacyjne, wykształcenie w dziedzinie marketingu oraz doświadczenie w zarządzaniu zespołami, aby osiągnąć wyznaczone cele na rynkach, za które odpowiada.  Wcześniej przez 7 lat pracowała w agencji reklamy internetowej Internet Advantage, a także w Europejskim Banku Centralnym oraz w Bibliotece Brytyjskiej w Londynie.

Lukasz Szymula

Lukasz Szymula

Country Manager CEE & Poland

Łukasz ma ponad 10 lat doświadczenia w zakresie marketingu efektywnościowego. Dołączył do zespołu Tradedoubler w 2008 roku. Obecnie zajmuje stanowisko country managera w regionie obejmującym Europę Środkowo-Wschodnią i Polskę, gdzie odpowiada za osiąganie zakładanych wyników, zarządzanie relacjami z kadrą wyższego szczebla, wspieranie najważniejszych klientów i wydawców w zakresie informacji branżowych i strategii oraz rozwój działalności w regionie CEE w oparciu o cross-boarding. Jest członkiem Izby Gospodarki Elektronicznej.

Andrea Schaetzl-Naeve

Andrea Schätzl-Naeve

Digital Marketing and Communication Director

Andrea dołączyła do zespołu Tradedoubler w 2017 roku i ma ponad 20 lat doświadczenia w pracy w działach marketingu międzynarodowych przedsiębiorstw z branży zaawansowanych technologii. Przed podjęciem pracy w Tradedoubler była zatrudniona w filii Apple, gdzie zajmowała stanowiska dyrektora ds. marketingu w regionie obejmującym Niemcy, Austrię i Szwajcarię oraz dyrektora ds. public relations w regionie obejmującym Europę, Bliski Wschód i Afrykę. Jako dyrektor ds. marketingu i komunikacji w Tradedoubler kieruje realizacją globalnej strategii marketingowej i dba o spójność komunikacji marki na wszystkich rynkach.

Filip Askviken

Filip Askviken

CEO Metapic

Filip w 2014 roku założył spółkę Metapic, która został przejęta przez Tradedoubler w 2017 roku. Wcześniej kierował inicjatywą Startup Grind w Göteborgu i zasiadał w jury konkursu Venture Cup. Energicznie działa w środowisku szwedzkich start-upów. Filip koncentruje się przede wszystkim na poszerzaniu informacji na temat klientów korzystających z influencer marketingu w celu jego optymalizacji oraz na wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań w tym segmencie.

Get in touch

We would love to discuss how Tradedoubler can help you grow your business.