Skip to content

Integracje

Aby poprawić komunikację między reklamodawcami, agencjami i wydawcami, Tradedoubler opracował innowacyjny zestaw integracji, czyli interfejsów programistycznych API (ang. Application Programming Interface). Integracje stanowią wydajny i dynamiczny sposób udostępniania informacji przez klientów w obrębie naszej sieci. Wydawcy korzystają z łatwych w użyciu produktowych i rabatowych źródeł typu feed, jak również z wiodących na rynku narzędzi raportowych. Reklamodawcy są w stanie optymalizować swoją aktywność w czasie rzeczywistym dzięki informacjom dostarczanym przez nasze interfejsy API.


Korzyści dla wydawców

  • Otrzymywanie w czasie rzeczywistym najświeższych informacji o rabatach i produktach oraz możliwość natychmiastowego udostępniania tych danych
  • Większa przejrzystość przy przetwarzaniu reklamacji dotyczących transakcji
  • Uzyskiwanie wizualnych raportów, które można dostosować do indywidualnych potrzeb kluczowych interesariuszy
  • Dystrybucja informacji o sprzedaży w czasie rzeczywistym oraz śledzenie zdarzeń przez cały cykl walidacji sprzedaży