Skip to content

Globalne płatności

Element ogólnoświatowej oferty firmy Tradedoubler

Zintegrowane globalne usługi płatnicze oferowane przez Tradedoubler upraszczają proces rozliczeń między wydawcami a reklamodawcami. Umożliwiają one dokonywanie międzynarodowych płatności w 90 walutach i w 200 krajach świata, przy niskich opłatach za transakcję.

Płatności lokalne

Płatności można dokonywać w lokalnej walucie kraju, w którym znajduje się siedziba wydawcy, niezależnie od miejsca prowadzenia program.

Płatności jednowalutowe

Aby zminimalizować ryzyko kursowe, wydawcy mogą zdecydować się na otrzymywanie płatności w jednej walucie w ramach wszystkich programów i ze wszystkich krajów. Może to być ich waluta lokalna, dolary amerykańskie lub euro.

Tradedoubler's Global payments solution powered by Payoneer infographic


Cechy

  • Płatności w 90 walutach i w 200 krajach
  • Możliwość zdecydowania się na płatności jednowalutowe w walucie lokalnej, dolarach amerykańskich lub euro
  • Obsługa przez Payoneer – globalnego dostawcę usług płatniczych

Zalety

  • Globalne usługi płatnicze upraszczają realizację płatności
  • Oszczędności na opłatach za transakcję i ograniczenie ryzyka kursowego dzięki otrzymywaniu płatności w jednej walucie
  • Prawdziwie globalne usługi płatnicze, ułatwiające prowadzenie biznesu w skali międzynarodowej