Nasza wizja produktu

Wizja produktu Tradedoubler dla nowej generacji marketingu afiliacyjnego obejmuje stworzenie otwartej platformy z wykorzystaniem technologii blockchain do przechowywania danych.

W firmie Tradedoubler wierzymy, że marketing afiliacyjny wymaga zmian, ponieważ nadal jest zbyt złożony, wielowarstwowy i niedostatecznie przejrzysty. Rozwijające się technologie, takie jak blockchain, mogą pomóc w zrewolucjonizowaniu naszej branży. Wizja produktu firmy Tradedoubler opiera się na otwartej platformie, która umożliwi utrzymywanie zautomatyzowanych i transparentnych bezpośrednich relacji między reklamodawcami a wydawcami na bazie technologii blockchain do przechowywania danych. Dane transakcyjne będą dostępne i w pełni transparentne, co pozwoli wyeliminować oszustwa oraz tworzyć nowe funkcje związane z płatnościami, sprawozdawczością i przypisywaniem konwersji.


Czym jest technologia blockchain

Blockchain

Technologia Blockchain to bezpieczny cyfrowy system zapisów księgowych, stanowiący szyfrowaną, rozproszoną i praktycznie niepodatną na ataki bazę danych. Wszystkie transakcje są przechowywane w blokach połączonych w łańcuch. Każdy blok zawiera kryptograficzny skrót poprzedniego bloku, znacznik czasu oraz dane transakcji. Z założenia łańcuch bloków jest odporny na modyfikację danych. Jest to otwarta i rozproszona księga główna, w której mogą być rejestrowane transakcje między dwiema stronami – wydajnie, trwale i w sposób podlegający weryfikacji. Tworząc programowalne kontrakty (Smart Contract) – samodzielnie wykonywane, zautomatyzowane umowy cyfrowe, wszystkie strony mogą być pewne wiarygodności, rejestrowania i nieodwracalności wszystkich transakcji.

Korzyści

Dzięki technologii blockchain transakcje są bezpieczniejsze, szybsze, bardziej przejrzyste oraz w pełni podlegające kontroli przez wszystkie strony. Zapewnia ona także wiele innych korzyści:

Większa przejrzystość i mniejsze ryzyko oszustwa

Używanie programowalnych kontraktów w blockchain oraz rezygnacja z modelu płatności za kliknięcie pozwala skutecznie ograniczyć problemy dotyczące zaufania, sporów i fałszerstwa. Ograniczy się masowe zapisywanie plików cookie i sztucznie generowany ruch, a uczciwi wydawcy będą otrzymywać większą wartość.

Bezsporne przypisywanie konwersji

Blockchain umożliwia rzeczywiste i niezależne rejestrowanie konwersji każdego kliknięcia, co pozwala na bezsporne i niewrażliwe na manipulacje przypisywanie konwersji.

Krótsze opóźnienia płatności dla wydawców

Używanie programowalnych kontraktów wyeliminuje opóźnienia i spory dotyczące płatności, ponieważ wypłaty prowizji będą dokonywane automatycznie, a każda transakcja jest w sposób bezsporny rejestrowana w publicznej księdze głównej łańcucha bloków.

Łatwiejszy dostęp do marketingu afiliacyjnego dla mniejszych sprzedawców

Obniżenie barier utrudniających dostęp dla małych firm i sprzedawców na rozwijających się rynkach pozwoli na utrzymywanie większej liczby nietradycyjnych relacji partnerskich zgodnie z koncepcją „długiego ogona”.

Lepsza ochrona danych użytkowników

Technologia blockchain pozwala na zachowanie zgodności z zapisami RODO, a także umożliwia utrzymanie niezależności użytkowników platformy od siebie nawzajem, dzięki czemu nie staną się oni ofiarami hakerów.

Bezpośrednia komunikacja między reklamodawcami a wydawcami

Otwarcie platformy na bezpośrednie relacje pozwoli lepiej dopasować strony internetowe reklamodawców i wydawców, a tym samym poprawić wskaźniki konwersji.

Wyeliminowanie narzędzi blokujących reklamy

Spadek skuteczności reklam zostanie ograniczony poprzez usunięcie narzędzi blokujących reklamy.

Skuteczniejszy pomiar działań reklamowych

Dzięki raportom w czasie rzeczywistym wszyscy uczestnicy mają szersze możliwości uzyskania wymaganych informacji.

Lepsza kontrola wydawców

Na podstawie większej ilości dokładnych danych o ruchu, sprzedaży i konwersji reklamodawcy będą uzyskiwać cenne statystyki dotyczące reputacji wydawców.