Skip to content

TD Ventures

Wspieramy i inwestujemy w nowe przedsiębiorstwa cyfrowe
TD ventures

W stałym dążeniu do innowacji stworzyliśmy TD Ventures – nowy program, który będzie wspierał i inwestował w nowe firmy i start-upy cyfrowe. Program dysponuje budżetem 5 mln euro przeznaczonym na inwestycje w przedsiębiorstwa internetowe zlokalizowane. Tradedoubler może zainwestować nawet 500 000 euro w jedną firmę w zamian za udział w przedsiębiorstwie.

Jesteśmy szczególnie zainteresowani wspieraniem przedsiębiorstw, które mogłyby współpracować bezpośrednio z nami, na przykład wydawców witryn internetowych pragnących zbudować nowy model biznesowy lub czerpać zyski finansowe ze swoich witryn. Oprócz firm odpowiadających naszej obecnej ofercie, chcemy również inwestować w firmy uzupełniające nasze usługi oraz takie, które są pionierami nowych technologii.

Panel inwestycyjny TD Ventures

Panel inwestycyjny TD Ventures dokona oceny wszystkich wniosków.  Panelowi będzie przewodniczył Pascal Chevalier, prezes firmy Tradedoubler, oraz Matthias Stadelmeyer, dyrektor generalny firmy Tradedoubler.  Pascal Chevalier jest przedsiębiorcą internetowym i ma doświadczenie w prowadzeniu odnoszących sukcesy firm internetowych oraz w inwestowaniu w takie firmy. Matthias Stadelmeyer od dwóch lat pełni funkcję dyrektora generalnego Tradedoubler i może poszczycić się niezrównaną znajomością europejskiej branży marketingu cyfrowego i handlu elektronicznego.  Kolejnym członkiem panelu inwestycyjnego jest Erik Siekmann, założyciel i dyrektor generalny Digital Forward GmbH oraz członek rady nadzorczej w Tradedoubler.

Wypowiadając się na temat TD Ventures, Matthias Stadelmeyer powiedział: „Inicjatywa TD Ventures jest dla nas bardzo interesująca, ponieważ czerpie z naszej spuścizny innowatora technologicznego oraz pozwoli nam wspierać ciekawe start-upy i nowe firmy na głównych rynkach naszej działalności.  Naszym celem jest zarówno wspieranie wzrostu firm, w które inwestujemy, jak i budowanie nowego rodzaju relacji z naszymi partnerami”.

Jak aplikować?