Skip to content

Cross Device Tracking – Probabilistyczne i deterministyczne algorytmy korelowania danych

Konsumenci kupujący online korzystają dziś z większej liczby urządzeń cyfrowych niż w przeszłości. Aby móc bezbłędnie zarejestrować, który kanał i które urządzenie posłużyły do sfinalizowania transakcji sprzedaży, trzeba monitorować drogę konsumenta w sieci nawet wtedy, gdy korzysta on z kilku urządzeń. Probabilistyczne i deterministyczne algorytmy korelowania danych to dwa różne sposoby powiązania danego użytkownika z jego urządzeniami, umożliwiające monitorowanie zachowań zakupowych w sieci.

Deterministyczne korelowanie danych

W tej metodzie trackingu wykorzystywane są dane pozyskane przez partnera, pozwalające powiązać urządzenie z jego użytkownikiem (zazwyczaj są to dane wprowadzone przez użytkownika przy logowaniu się). Jeśli na przykład ten sam użytkownik loguje się na stronie wydawcy lub reklamodawcy, korzystając z różnych urządzeń, można założyć, że urządzenia te należą do tej samej osoby. W deterministycznym algorytmie korelowania danych nie opiera się na probabilistycznych metodach powiązania użytkownika z urządzeniem, lecz na jednoznacznych danych.

Zalety i wady

Do zalet tej metody trackingu należy wysoka precyzja – jest dokładniejsza niż śledzenie probabilistyczne, gdyż powiązanie ustala się wyłącznie wtedy, gdy udało się jednoznacznie powiązać użytkownika z urządzeniem. Wadę tego rozwiązania stanowi fakt, że efektywność mierzenia wymaga odpowiednio dużego zasięgu, aby zgromadzić dane wykorzystywane do powiązania użytkowników z ich urządzeniami. Do sieci Tradedoubler należy ponad 180 tysięcy wydawców i 2 tysiące reklamodawców, co pozwala osiągnąć taki zasięg. Dzięki rozległej sieci partnerów Tradedoubler jest w stanie wykorzystać potencjał i zalety algorytmu deterministycznego.

Korelowanie probabilistyczne

Wiele firm wybrało probabilistyczne metody korelowania danych, gdyż nie dysponują wystarczająco dużą ilością danych, aby móc zastosować deterministyczny algorytm śledzenia. W metodzie probabilistycznej wielokrotnie rejestruje się dane z każdego urządzenia, a następnie za pomocą skomplikowanych algorytmów ustala się prawdopodobne powiązania. Metoda ta nie jest dokładna, gdyż opiera się na wnioskowaniu statystycznym.

Zalety i wady

Korelowanie probabilistyczne zapewnia większy zasięg niż korelowanie deterministyczne, gdyż nie jest uzależnione od wykonania przez użytkownika jakichkolwiek operacji (np. zalogowania się na stronie za pomocą danego urządzenia). Ponieważ jednak opiera się na statystyce, uzyskiwane wyniki nie są tak dokładne, jak wyniki deterministycznej metody korelowania danych. Dokładność waha się w granicach od 60 do 90 procent.

Dlaczego Tradedoubler korzysta z deterministycznej metody korelowania danych

Najważniejsza jest dokładność; deterministyczny algorytm korelowania danych jest znaczenie dokładniejszy niż algorytm probabilistyczny. Dzięki rozległej sieci partnerów, obejmującej 180 tysięcy wydawców i 2 tysiące reklamodawców na całym świecie, Tradedoubler może skutecznie korzystać z metody deterministycznej.