Wywiad z Maciejem Gogielem – stażystą programu „E-MANAGER”

Zapraszamy na wywiad z Maciejem Gogielem – uczestnikiem programu stażu menadżerskich „E-MANAGER”. W ramach programu zorganizowanego wspólnie z Wydziałem Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej, Maciej Gogiel rozwijał swoje umiejetności w zakresie performance marketingu odbywając staż w dziale Client Development Tradedoubler.

Maciej Gogiel:

„Kończę studia magisterskie na kierunku Zarządzanie o specjalności Zarządzanie Przedsiębiorstwem.
Głównym czynnikiem, który wpłynął na wybór tego kierunku studiów była chęć rozwinięcia swojej wiedzy i umiejętności w tym obszarze. Związane jest to też z chęcia założenia własnego przedsięwzięcia.

Moja przygoda w Tradedoubler zaczeła się w momencie wyboru firmy w ramach projektu „e-Manager”. Zdeycydowałem się na udział w programie „e-Manager”, ponieważ uznałem to za doskonałą szansę na rozwój.

Podczas stażu byłem odpowiedzialny za wsparcie w realizacji codziennych obowiązków account managera i częściowo również innych działów. Podczas stażu nauczyłem się wielu kompetencji twardych i miękkich. Do kluczowych mogę zaliczyć znaczny wzrost poziomu obsługi programu MS Excel, a także innych programów. Istotny był również rozwój umiejętności negocjacji, logicznego myślenia. Ważne dla mnie było również poznanie marketingu internetowego „od kulis”.

W Tradedoubler cenię nowoczesne podejście firmy do pracownika i stworzone warunki partnerskiej współpracy.

Najlepsze momenty w Tradedoubler to …wszystkie momenty Od integracji po wspólną pracę.
Po stażu planuję wziąć sprawy w swoje ręcę i stworzyć własny biznes.

Chciałbym wszystkim polecić udział w projektach tego typu. Jest to szansa na rozwój swoich umiejętności, ale także możliwość zyskania doświadczenia w interesującej firmie i ewentualność nawiązania pracy lub ukierunkowania swojej ścieżki życiowej.

Bardzo cenię pracowników Tradedoubler, których miałem przyjemność poznać. Są to bardzo serdeczni ludzie i od każdego można nauczyć się czegoś wartościowego.

„FRIS Style Myślenia” i „REISS MOTIVATION PROFILE” to narzędzia, które dane było mi poznać dzięki uprzejmości Tradedoubler. Szkolenia te pozwoliły mi na dostrzeżenie elementów, które wcześniej nie zwracały mojej uwagi.

W życiu staram się kierować przede wszystkim zdrowym rozsądkiem”.

„Niebo gwiaździste nade mną, prawo moralne we mnie”
~Immanuel Kant

 

O programie „E-MANAGER”

W latach 2018-2019 Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej realizuje projekt „”E-MANAGER” – PROGRAM STAŻY MENEDŻERSKICH DLA KIERUNKU ZARZĄDZANIE WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ”

Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym. Całkowita wartość projektu to 1 293 939,36 zł.

Głównym celem projektu jest zwiększenie poziomu kompetencji menedżerskich studentów I i II stopnia kierunku zarządzanie Wydziału Inżynierii Zarządzania PB, szczególnie w obszarze doskonalenia praktycznych umiejętności niezbędnych w e-biznesie.

Projektem objętych zostanie 105 studentów studiów stacjonarnych – I i II stopnia, ostatniego roku studiów kierunku zarządzanie. W ramach projektu wysyłani będą najlepsi studenci z kierunku zarządzanie (ostatniego roku studiów I i II stopnia) na staże w firmach z całej Polski, funkcjonujących w obszarze e-gospodarki (i/lub wykorzystujących e-narzędzia). W tym obszarze współpracujemy z Izbą Gospodarki Elektronicznej.

Politechnika Białostocka to największa uczelnia techniczna w Polsce północno-wschodniej, w Polsce znana m.in. z łazików marsjańskich, bolidów, Photona itd.

W wyniku podpisanej umowy o współpracy z Politechniką Białostocką w ramach programu „E-MANAGER” Tradedoubler przyjął na początek czterech najlepszych Studentów do działów: New Business, Client Development i Partnership Development. W ramach projektu przygotowaliśmy szczegółowy plan nauki i rozwoju oraz proces mentoringowy dla wszystkich Stażystów. Dodatkowo wszyscy Stażyści uczestniczyli w warsztatch rozwojowych z wykorzystaniem takich narzędzi jak „FRIS Style Myślenia” i „REISS MOTIVATION PROFILE”.

Share this on:

Suggested posts

Raport fashion w polskim e-commerce 2020

W raporcie skupiającym się na branży modowej przeanalizowaliśmy dane pochodzące z programów partnerskich realizowanych w ramach naszej sieci afiliacyjnej. W sumie przeanalizowaliśmy blisko milion transakcji o łącznej wartości ponad 187 mln zł.   Raport zawiera...

Skontaktuj się

Chcielibyśmy porozmawiać o tym, w jaki sposób Tradedoubler może pomóc twojej firmie rozwijać się.