Rekordowe wyniki dla Black Friday i Cyber Monday

W ciągu ostatnich lat nie tylko Black Friday i Cyber Monday stały się dużymi dniami zakupów online i offline na świecie, ale także w całym Black Week. W Tradedoubler sfinalizowaliśmy nasze liczby i wygenerowaliśmy o 41% więcej wartości zamówienia (OV) w porównaniu do Black Week 2018, a nawet 52% więcej sprzedaży!

Wchodząc w szczegóły Black Friday i Cyber Monday:

OV w Black Friday wzrósł o +27% YoY i sprzedaż o 32% YoY! Podczas, gdy średnia wartość zamówień (AOV) na smartfonach i ogólna AOV nieznacznie spadły o 4% do 96 EUR, liczba kliknięć wzrosła o 51%, a sprzedaż w kanale mobilnym o 63% YoY! Porównując Black Friday ze średnim dniem w 2019 roku, wartość zamówienia wzrosła o 542%!

KPI Black Friday

Jeszcze bardziej imponujące wyniki pokazały liczby dla Cyber Monday. OV wzrósł o 49% YoY. Liczba sprzedaży wzrosła o 63% YoY, a sprzedaż w kanale mobilnym o 77% YoY! Podczas, gdy sprzedaż AOV spadła do 78 EUR (w porównaniu do 85 EUR w Cyber Monday 2018), sprzedaż na smartfonie AOV wzrosła o 2% do 83 EUR, a zatem jest nawet wyższa niż w przypadku AOV. W porównaniu do przeciętnego dnia w 2019 r. wartość zamówienia w Cyber Monday wzrosła o 248% YoY!

KPI Cyber Monday

Wartość zamówienia w Black Week (Cyber Monday 2 grudnia i 7 dni wcześniej) wzrosła o 41%, a liczba sprzedaży o 52% YoY. Patrząc na cały Black Week, Black Friday wygenerował najwyższą wartość zamówienia, a następnie Cyber Monday i niedzielę przed Cyber Monday.

Order Value Black Week

Sprzedaż mobilna podczas Black Friday 2019 r. wzrosła o 78% w porównaniu z rokiem 2018. AOV nieznacznie spadł do 78 EUR na wszystkich rynkach (w porównaniu do 83 EUR w trakcie Cyber Week 2018 r.), jednak AOV dla smartfonów pozostał stosunkowo stabilny na poziomie 81 EUR i pozostawał wyższy niż AOV.

 

Które kraje wykazały najlepsze wyniki

 

Black Friday

Największy wzrost wartości zamówień w Black Friday w porównaniu z 2018 r. osiągnięto w Polsce (+91%), we Włoszech (+50%), w krajach Beneluksu (+47%), w krajach nordyckich (+31%) i w Wielkiej Brytanii (+10%). Taką samą reprezentację wykazał wzrost OV podczas Black Week.

Growth OV Black friday

Największy wzrost tegorocznej sprzedaży w kanale mobile w Black Friday w porównaniu z 2018 r. osiągnięto w Wielkiej Brytanii (+288% YoY) i w Polsce (+122% YoY).

Polska wykazała się świetnym wzrostem sprzedaży o 90% YoY i wzrostem wartości zamówień o 91% YoY! Podczas gdy w Wielkiej Brytanii sprzedaż wzrosła o 68% YoY, we Włoszech wartość zamówień wzrosła o 50% YoY.

 

Cyber Monday

Największy wzrost wartości zamówień w Cyber Monday w porównaniu z 2018 r. osiągnięto w Polsce (+114%), we Włoszech (+76%) i w Hiszpanii (+62%).

Growth OV Cyber Monday

Po raz kolejny Polska przekroczyła wszelkie oczekiwania: liczba sprzedaży wzrosła o 123% YoY w Cyber Monday, sprzedaż mobilna o 159% YoY. Jednak Wielka Brytania zapewniła najwyższą sprzedaż mobilną na wszystkich rynkach w Cyber Monday, odnotowując znaczny wzrost o 182% w porównaniu z Cyber Monday 2018.

Średnia wartość zamówienia na smartfony nieznacznie spadła do globalnej średniej 93 EUR w Black Friday, podczas gdy smartfon AOV w Cyber Monday wzrósł do 83 EUR. Bardzo ciekawa obserwacja: w niektórych krajach zakupy na smartfonach stają się coraz ważniejsze, co skutkuje jeszcze wyższymi AOV-ami niż średnia światowa.

comparison smartphone AOV

Rynkiem o największym performance podczas całego Black Week była Polska, gdzie wartość zamówienia wzrosła o 97% YoY! Za nimi plasują się Włochy (+97% YoY), Nordicy (+52% YoY) i Wielka Brytania (+31% YoY).

 

Które branże przynoszą największe korzyści

Ponownie odnotowaliśmy znaczący wzrost wartości zamówień Shopping & Retail (+48%), tradycyjnie jednego z najsilniejszych segmentów w Black Friday i Cyber Monday. Ciekawe spostrzeżenie w tym roku: Computer & Electronics, nadal należący do najsilniejszych branż w Black Friday, spadł o 7%, ale Travel szybko nadrabia zaległości, wykazując silny wzrost o 60% i stając się czwartą co do wielkości branżą w Black Friday!

Shopping & Retail wygenerowały najwyższą wartość zamówienia w Black Friday i miały 34% udziału w całkowitej wartości OV we wszystkich branżach. Następnie Computer & Electronics (31% całkowitej wartości OV), Fashion (9%) i Travel (7%).

share of ov

Podobnie, w Cyber Monday najlepiej funkcjonującą branżą były ponownie Shopping & Retail detaliczny ze zwiększoną wartością zamówienia o 62% YoY! Podczas gdy w Black Friday Travel pokazał imponujące wyniki, w Cyber Monday branża wypadła jeszcze lepiej. Podróże stanowiły 27% całkowitej wartości zamówienia we wszystkich branżach, a wzrost wartości zamówienia wyniósł +129% YoY! W rezultacie podróże stały się drugim najważniejszym sektorem w Cyber Monday. Za nimi plasują się Health & Beauty (+189% YOY), Fashion (+48%) oraz Computers & Electronics (+5% YOY).

Black Friday i Cyber Monday pozostają najważniejszymi czynnikami sezonowymi w handlu detalicznym, modzie oraz informatyce i elektronice w całej Europie.

 

Kluczowe fakty dla Shopping & Retail w skrócie:

Black Friday

KPI S&R BF

Cyber Monday

KPI S&R CM

Kluczowe fakty dla Computer & Electronics w skrócie:

Black Friday

KPI C&E BF
Cyber Monday

KPI C&E CM
Kluczowe fakty dla Fashion w skrócie:

Black Friday

KPI Fashion BF
Cyber Monday

KPI Fashion CM
Rodzaje Wydawców

 

Patrząc na modele wydawców: cztery typy witryn dzieliły 66% całkowitej wartości zamówienia między sobą: Cashback/Loyalty (24%), Coupon/Discount (20%), Price comparison (12%) i Vertical sites (10%).

 

share publisher model

 

Cashback/Loyalty wykazał wzrost OV o 27% YOY i zapewnił najwyższą sprzedaż spośród wszystkich modeli wydawców w Cyber Monday (21% sprzedaży wszystkich modeli wydawców zostało wygenerowane przez Cashback/Loyalty). Podczas gdy AOV i Smartphone AOV wzrosły nieznacznie o +3% YoY w Black Friday do 88 EUR (AOV) i 85 EUR (Smartphone AOV), w Cyber Monday nieznacznie spadły do 68 EUR (AOV) i 86 EUR (Smartphone AOV). Sprzedaż mobilna dla Cashback/Loyalty wzrosła o 51% w Black Friday, a nawet o 60% w Cyber Monday.

 

Cashback

 

Co ciekawe, Coupon/Discount kody pokazały bardziej imponujące wyniki w Cyber Monday niż w Black Friday. OV wzrósł o 5% YoY w Black Friday w porównaniu do 29% YoY w Cyber Monday. AOV i Smartphone AOV nieznacznie spadły, jednak liczba sprzedaży wzrosła o 36% YoY w Cyber Monday i sprzedaż mobilna o 56% YoY. W Black Friday liczba sprzedaży wzrosła jedynie o 5%, sprzedaż mobilna jednak o 35% YoY.

 

Coupon

 

W Black Friday, porównywarki cenowe zwiększyły wartość zamówienia o 53% YoY. Podczas gdy cena smartfonu AOV nieznacznie spadła do 153 EUR, AOV wzrosła do 160 EUR. Liczba sprzedaży wzrosła o 48%, a sprzedaż mobilna o 82% YoY. W Cyber Monday wartość zamówienia i liczba sprzedaży wzrosła o 75% YoY. AOV pozostał stosunkowo stabilny na poziomie 117 EUR i nieco niższy niż AOV dla smartfonów na poziomie 120 EUR. Sprzedaż mobilna wzrosła o 134% YoY!

 

price comparison

 

Ogólnie rzecz biorąc, cały Black Week, w tym Black Friday i Cyber Monday, był wielkim sukcesem. W celu uzyskania jeszcze lepszych wyników w przyszłym roku, postępuj zgodnie z naszymi wskazówkami i skontaktuj się z osobą kontaktową z Tradedoubler już teraz.

Share this on:

Suggested posts

The most effective affiliate program – empik

The most effective affiliate program – empik We are proud to announce that Tradedoubler Poland has once again won an award in the largest performance contest of the CEE region – the Performance Marketing Diamonds CEE 2022! This...

Long-Term Performance Cooperation – bonprix

Long-Term Performance Cooperation – bonprix We are proud to announce that Tradedoubler Poland has won again an award in the largest performance contest of the CEE region – the Performance Marketing Diamonds CEE 2022! This competition is...

Skontaktuj się

Chcielibyśmy porozmawiać o tym, w jaki sposób Tradedoubler może pomóc twojej firmie rozwijać się.