Dynamiczny rozwój w segmencie elektroniki

Branża elektroniczna pozostaje atrakcyjnym i dynamicznie rozwijającym się segmentem marketingu afiliacyjnego w Europie. Porównując pierwszą połowę 2018 roku z pierwszą połową 2017 roku odnotowaliśmy najwyższy wzrost na rynku włoskim (183%), brytyjskim (120%) i francuskim (119%). We Włoszech udział segmentu elektronicznego w marketingu afiliacyjnym wynosi obecnie prawie 24%, choć w pierwszej połowie 2017 roku wynosił on zaledwie 14%!

W Polsce udział segmentu elektronicznego w marketingu afiliacyjnym wynosi 14% i jest mniejszy niż w analogicznym okresie pierwszej połowy 2017 roku, co jest głównie wynikiem ekspansji Tradedoubler Polska na inne segmenty marketingu online.

 

Sprzedaż mobilna w branży elektronicznej powoli nadrabia zaległości

Udział sprzedaży mobilnej w segmencie elektronicznym jest nadal niski, choć w porównaniu z pierwszą połową 2017 roku w pierwszej połowie 2018 roku wzrósł z 9% do 12%; udział sprzedaży mobilnej we wszystkich branżach nie zmienił się, lecz ogólna wielkość sprzedaży znacznie wzrosła w tym okresie (ok. 20%).

Liderami w sprzedaży mobilnej w segmencie elektronicznym w pierwszej połowie 2018 roku była Holandia i Szwajcaria, z wynikiem na poziomie ok. 25%. W większości krajów sprzedaż mobilna w segmencie elektronicznym była niższa niż we wszystkich branżach ogółem. Ciekawym wyjątkiem jest Holandia, gdzie udział sprzedaży mobilnej w segmencie elektronicznym (25%) był znacznie wyższy niż w innych branżach (13%).

W Polsce udział sprzedaży mobilnej w segmencie elektronicznym zwiększył się prawie o 3 punkty procentowe z 10,7% do 13,4% (dla porównania całkowita wartość sprzedaży mobilnej we wszystkich segmentach wyniosła 8,3%).

 

Znaczący wzrost średniej wartości zamówienia (average order value)

Średnia wartość zamówienia w segmencie elektronicznym jest znacznie wyższa niż we wszystkich branżach ogółem (227% średniej wartości zamówienia w całej Europie!). O ile w innych branżach średnia wartość zamówienia nie zmieniła się lub nawet nieco się zmniejszyła, o tyle w branży elektronicznej zwiększyła się o 24%. Najwyższy wzrost tego wskaźnika odnotowano we Włoszech: aż o 189%, czyli z 77 € w pierwszej połowie 2017 roku do 224 € w 2018 roku, przy czym średnia wartość zamówienia we wszystkich branżach zmniejszyła się z 57 € w 2017 roku do 43 € w 2018 roku. Wskaźnik ten wzrósł również w Hiszpanii (o 126%), a także we Francji (45%) i w Szwecji (43%).

W Polsce całkowita wartość zamówień w segmencie elektronicznym (order value) wzrosła o 73%, przy czym średnia wartość zamówień (average order value) spadła o 25 EUR w porównaniu do analogicznego okresu styczeń-czerwiec 2017 (w pierwszym półroczu 2018 średnia wartość zamówień wyniosła 162 EUR).

W Polsce branża elektroniczna ma istotne znaczenie w marketingu afiliacyjnym z punktu widzenia średniej wartości zamówienia – wartość ta jest o +131% wyższa od średniej dla wszystkich sektorów biznesu.

 

Konsumenci robią zakupy na początku tygodnia

Analizując sprzedaż i współczynniki konwersji w rozbiciu na poszczególne dni tygodnia, można zaobserwować, że w całej Europie najwyższy wolumen sprzedaży przypada na początek tygodnia. Wolumen sprzedaży w poniedziałki i wtorki jest wyższy niż w soboty i niedziele o około 50%. Także współczynniki konwersji są wyższe w pierwszych dwóch dniach tygodnia.

W Polsce tak samo jak w Europie najlepsze dni tygodnia sprzedażowo (największa ilość i wartość zamówień, najwyższe poziomy konwersji) to poniedziałek i wtorek.

 

Jeśli chodzi o sezonowość w 2017 roku, to w całej Europie sprzedaż była najwyższa w styczniu i w listopadzie (czarny piątek). Jak dotąd rok 2018 zapowiada się podobnie.

 

Najbardziej popularne modele współpracy z wydawcami w sektorze elektroniki

W całej Europie w pierwszej połowie 2018 roku kupony i kody/oferty rabatowe były wciąż najważniejszym sposobem generowania sprzedaży w sektorze elektroniki, choć udział cashback i programów lojalnościowych znacząco się zwiększył w porównaniu z rokiem 2017 i był niewiele mniejszy. Współczynnik kliknięć CTR dla cashback i programów lojalnościowych także znacznie się poprawił: z 3,9% w pierwszej połowie 2017 roku wzrósł do 7,8% w 2018 roku (do chwili obecnej).

 

Blogerzy nadrabiają zaległości w segmencie elektroniki.

W porównaniu z branżą odzieżową czy innymi segmentami związanymi ze stylem życia udział blogerów w tym segmencie jest wciąż niewielki, choć wartość zamówień w segmencie elektroniki w 2018 roku była wyższa o 68% w porównaniu z pierwszą połową roku 2017. Analiza średniej wartości zamówienia pozwala zaobserwować bardzo interesujące zjawisko. W pierwszej połowie 2017 roku wskaźnik ten dla blogerów w segmencie elektroniki wyniósł zaledwie 14 €, natomiast w 2018 wzrósł do 118 €. Oznacza to, że blogerzy odgrywają coraz większą rolę w tym segmencie.

Share this on:

Suggested posts

Raport fashion w polskim e-commerce 2020

W raporcie skupiającym się na branży modowej przeanalizowaliśmy dane pochodzące z programów partnerskich realizowanych w ramach naszej sieci afiliacyjnej. W sumie przeanalizowaliśmy blisko milion transakcji o łącznej wartości ponad 187 mln zł.   Raport zawiera...

Skontaktuj się

Chcielibyśmy porozmawiać o tym, w jaki sposób Tradedoubler może pomóc twojej firmie rozwijać się.