Raport o trendach w Travel – Przygotuj się na styczeń!

Tradycyjnie już po świętach Bożego Narodzenia ludzie zaczynają planować swoje wakacje, więc styczeń jest zdecydowanie najważniejszym miesiącem w tej branży.

W ciągu tego roku zaobserwowaliśmy ogólny silny wzrost w tej branży. Rok 2019 przyniósł bardzo imponujące wyniki: wartość zamówień (OV) wzrosła o 21% YoY, a liczba kliknięć wzrosła o 35% YoY. Podczas gdy liczba sprzedaży i AOV (średnia wartość zamówień) nieznacznie spadła, sprzedaż mobilna wzrosła o 27% YoY.

KPI Travel

Dzięki tym bardzo dobrym wynikom, branża turystyczna po raz kolejny pokazała swoją ważną rolę w marketingu afiliacyjnym. Patrząc na ramy czasowe od stycznia do października 2019 roku, OV w branży turystycznej stanowi obecnie prawie 32% działalności afiliacyjnej Tradedoubler. AOV w branży turystycznej był znacznie wyższy niż we wszystkich branżach i wzrósł do 114 EUR, podczas gdy we wszystkich branżach wynosił on tylko 68 EUR. Bardzo ciekawym spostrzeżeniem jest fakt, że sprzedaż mobilna była nadal bardzo niska. Podczas gdy we wszystkich branżach sprzedaż mobilna w 2019 r. wzrosła do 22% (w porównaniu do 20% w 2018 r.), w branży turystycznej sprzedaż mobilna osiągnęła zaledwie 6% (w porównaniu do 4%) w 2019 r. Jednak liczby dotyczące smartfonów AOV były imponujące: Podczas gdy w 2019 r. średnia wartość sprzedaży smartfonów AOV na podróże wynosiła 273 EUR, we wszystkich branżach wynosiła ona jedynie 63 EUR. Szczególnie w styczniu 2019 r. osiągnięto wysoki wskaźnik AOV dla smartfonów w wysokości 355 EUR.

Znaczenie stycznia
Patrząc na sezonowość wartości zamówienia w branży Travel w każdym miesiącu 2019 roku, zauważyliśmy najwyższy szczyt w styczniu. Nasze dane za 2019 rok pokazują, że kwiecień był drugim najważniejszym szczytem wartości zamówienia na podróże po styczniu. Następnie w lipcu – trend, który zaobserwowaliśmy w naszym poprzednim Raporcie o Trendach w Podróży. Ogólnie rzecz biorąc, cała branża turystyczna wzrosła znacząco w ciągu 2019 roku. Tak więc, powinieneś się pospieszyć, aby skorzystać z nadchodzącego szczytu w branży turystycznej!

seasonality ov travel 2

Styczeń, a następnie kwiecień i lipiec wygenerowały najwyższe wartości zamówień w roku 2019. Wartość zamówień w styczniu 2019 r. wzrosła o +21% w stosunku do wartości rynkowej w styczniu 2018 r. Zgodnie z tendencją, którą widzimy powyżej, spodziewamy się jeszcze wyższej wartości OV w styczniu 2020 roku! Liczba sprzedaży nieznacznie spadła, jednak sprzedaż mobilna wzrosła o +25% w porównaniu do stycznia 2018 roku! Smartphone AOV wzrósł o 31% YoY do 355 EUR w styczniu 2019 roku. Dzięki tej znakomitej liczbie, Smartphone AOV był nawet wyższy niż zwiększony AOV (127EUR) w styczniu 2019 roku. Co ciekawe, w kwietniu 2019 r. byliśmy świadkami szczytu dla AOV w wysokości 140 EUR, a następnie w styczniu (127 EUR) i lipcu (126 EUR).

KPI January

Polska przewyższa wszelkie oczekiwania
Niektóre kraje odnotowały szczególnie wysoki wzrost liczby podróży OV 2019. W naszym Raporcie Trendów Podróży za pierwsze półrocze 2019 roku, zaobserwowaliśmy już duży wzrost dla Polski i Belgii. W 2019 roku Polska przeszła wszystkie oczekiwania i wzrosła o 861% YoY, Belgia o 643%, Hiszpania o 189%, Niemcy o 113% YoY, a Francja o 108% YoY.

Największymi rynkami dla branży turystycznej w 2019 r. były Wielka Brytania, Francja, Polska i Hiszpania. Wielka Brytania zapewniła najwyższą wartość OV we wszystkich krajach i przejęła 31% całkowitej wartości OV we wszystkich krajach. Najwyższa sprzedaż mobilna została wygenerowana ponownie w Wielkiej Brytanii, Francji i Holandii. Sprzedaż mobilna w Wielkiej Brytanii wzrosła o +29% YoY, a zatem była nawet wyższa niż całkowita sprzedaż mobilna we wszystkich krajach (+27%)!

share of OV per country

Modele wydawców
Patrząc na modele wydawców: cztery rodzaje wydawców dzieliły między sobą 76% całkowitej wartości zamówień Travel: Cashback/Loyalty(31%), Coupon/Discount (20%), third party tech (13%) i Verticals (12%).

share OV per model

Podczas gdy Cashback/Loyalty, Coupon/Discount i technologia stron trzecich skorzystały na wzroście w segmencie podróży, strony typu Verticals nieznacznie zmniejszyły się w OV o 9% YoY.

Cashback/Loyalty
Wskaźnik konwersji w Cashback/Loyalty wzrósł do nowego rekordowego poziomu 19% (w porównaniu z CR wynoszącym 2% w branży turystycznej). OV nieznacznie spadło o 2%, ale mimo to Cashback/Loyalty wygenerował najwyższą OV we wszystkich modelach wydawców. Sprzedaż wzrosła o 49% YoY, a sprzedaż mobilna o 48% YoY. Smartphone AOV (262 EUR) był nawet wyższy niż AOV (200 EUR) w 2019 roku.

KPI cashback

Coupons/Discounts

Kody kuponowe i dyskontowe zwiększyły swoją wartość współczynnika OV o 16% YoY i wygenerowały drugą co do wielkości wartość zamówienia we wszystkich modelach wydawców. Podczas gdy liczba sprzedaży spadła o 29%, sprzedaż mobilna wzrosła o 14%. Smartphone AOV wzrósł o 53% YoY do 153 EUR, AOV wzrósł o 60% YoY do 185 EUR.

KPI coupon

Technologia stron trzecich i serwisy wertykalne stanowiły 11-13%. Obydwaj wydawcy stworzyli wyższe wskaźniki konwersji w porównaniu z CR wynoszące 2% w branży turystycznej – technologia stron trzecich (CR na poziomie 6%) oraz verticals (CR na poziomie 35%). AOV dla witryn pionowych wzrósł o 62%!

Mimo że sezonowość nieznacznie oddala się od stycznia, początek roku pozostaje jednym z najsilniejszych sezonów dla rezerwacji podróży. Nasze liczby dowodzą, że w tej szybko rozwijającej się branży istnieje duży potencjał dla Ciebie! Dlatego nadszedł czas, aby zacząć planować swoje kampanie turystyczne już teraz!

 

Kluczowe fakty dotyczące sektora Travel w Europie w 2019 r. w skrócie

Quick Facts Travel 2019

Udostępnij na:

Polecane posty

Skontaktuj się

Chcielibyśmy porozmawiać o tym, w jaki sposób Tradedoubler może pomóc twojej firmie rozwijać się.