Tradedoubler udostępnia dodatkowe funkcjonalności w interfejsie wydawcy i API wydawcy

Nowe funkcje interfejsu wydawcy udostępnione we wrześniu to uproszczone zarządzanie kontem, dostęp dla wielu użytkowników i nowe raporty. Pozwalają one wydawcom pracować jeszcze wydajniej i posiadać dostęp do informacji w czasie rzeczywistym w celu podejmowania lepszych decyzji biznesowych. API dla funkcjonalności wydawcy staje się publicznie dostępne i umożliwia wydawcom integrację z własnymi systemami wewnętrznymi, łączenie z narzędziami oraz tworzenie i rozwijanie własnych strumieni biznesowych.

 

Nowe funkcje interfejsu wydawcy:

Uproszczone zarządzanie kontem

Ułatwiliśmy dodawanie danych konta i zmianę dostawców usług płatniczych. Ograniczyliśmy również dostęp, aby tylko „właściciel” wydawcy mógł zmieniać te dane.

 

Dostęp dla wielu użytkowników

W miarę jak firmy wydawców ewoluowały, potrzeba posiadania wielu loginów o różnych rolach stała się dla naszych wydawców kluczowa. Ze względu na ryzyko związane z nadużyciami finansowymi i audytem warto wiedzieć, który pracownik wprowadził zmiany. Należy też mieć możliwość ograniczenia dostępu niższym rangą pracownikom.

 

Administratorzy wydawców mogą teraz w pełni edytować prawa dostępu użytkowników:

 • Tworzyć szereg kont dla każdego ze swoich użytkowników pracujących z interfejsem Tradedoubler
 • Każdemu użytkownikowi przypisuje się rolę, która określa, jaki poziom dostępu ma na koncie wydawcy – od praw tylko do odczytu do pełnych praw administratora, takich jak zmiana danych bankowych

 

Nowe raporty

Wydawcy uzyskują jasny obraz efektywności programu (prowizje, kliknięcia, leady lub sprzedaż) dla wielu programów, ze zmianami w czasie rzeczywistym:

 • Raport macierzowy z dwiema osiami: efektywność programu każdego dnia
 • Kolorystyka powiązana z funkcjonowaniem programu
 • Widok na jednym dashboardzie – wszystkie programy w określonym zakresie dat

 

API wydawcy

API wydawcy to integralna część naszej koncepcji platformy otwartej, która umożliwia klientom łatwą współpracę z nami dzięki łączeniu się z naszymi systemami. Najnowsza zmiana jest ważnym kamieniem milowym, ponieważ API pozwala wydawcom robić wszystko, co mogą zrobić za pośrednictwem interfejsu użytkownika, na zasadach programmatic za pomocą API.

 

Dostępne są teraz następujące nowe funkcje w interfejsie użytkownika:

 • Reklamy: Uzyskiwanie listy dostępnych reklam w czasie rzeczywistym
 • Zarządzanie witrynami/aplikacjami (pogrupowaliśmy je i nazwaliśmy „źródłami”)
 • Programy: Uzyskiwanie listy dostępnych programów w czasie rzeczywistym oraz żądanie ich za pomocą API, jak również otrzymywanie aktualnych informacji o statusie żądania dotyczącego programu
 • Zarządzanie użytkownikami: Zarządzaj użytkownikami na swoim koncie, potencjalnie synchronizuj z wewnętrznym kontem użytkownika (tzn. gdy użytkownik opuszcza firmę, jego konto podlega automatycznie usunięciu w interfejsie Tradedoublera)
 • Sprawozdawczość (raportowanie): Nowy pakiet do raportowania upraszcza dotychczasowe API raportowe
 • Uzyskaj pełny dostęp do płatności i importowanie do swojego zaplecza. Zobacz, jakie płatności otrzymasz w najbliższym cyklu płatności i dlaczego pewne płatności są zablokowane

 

Pełna dokumentacja API wydawcy jest obecnie dostępna na https://tradedoubler.docs.apiary.io

Udostępnij na:

Polecane posty

Travel Trend Report for January

Travel Trend Report for January 2020   As expected and seen in previous Blogposts about the seasonality of the travel order value, the highest peak was noticed in January. Interestingly, the trend of the curve...

Chrome 80 – new cookie management

Chrome 80 – new cookie management   On the 4th of February, Google will release Chrome 80. This will culminate a number of changes to how Cookies are managed that have been phased in over...

Affiliate marketing trends 2020

Affiliate Marketing Trends 2020   Matthias Stadelmeyer, CEO Tradedoubler   In 2019 we already saw a very exciting development of affiliate marketing not only in the business directly, but as well in the number of...