Europejski raport o trendach w modzie: moda opłaca się wydawcom!

Poniżej przedstawiamy analizę branży fashion w marketingu affiliacyjnym w Europie oraz w Polsce.

Segment modowy nabiera coraz większego znaczenia dla spółki Tradedoubler w Europie. Porównując dane za lata 2017 i 2016, odnotowaliśmy szczególny wzrost w tym segmencie w Polsce, Szwecji, Szwajcarii i Holandii. W Polsce nasza działalność w branży mody wzrosła o 91% w skali roku, w Holandii – o 29%. W Szwecji udział tej branży w ogólnej działalności afiliacyjnej wzrósł o 27% w skali roku i obecnie wynosi niemal 20%. W Szwajcarii udział mody wzrósł o 63% w skali roku i obecnie wynosi 16% ogólnej działalności afiliacyjnej w tym kraju.

Kupujący online szybko przechodzą na rozwiązania mobilne

Podczas gdy wskaźnik sprzedaży mobilnej wzrósł z 18% w 2016 r. do 22% w 2017 r. we wszystkich branżach ogółem w Europie, przemysł modowy przekroczył już poziom 30% (w porównaniu do 25% w 2016 r.). Szwecja wyróżnia się także pod tym względem – udział sprzedaży mobilnej w branży mody wynosi tam ponad 50% w porównaniu do 38% dla ogółu branż. Największy wzrost liczby nabywców mody korzystających z rozwiązań mobilnych odnotowano w Szwajcarii (o 81% w skali roku) i w Polsce (69%). Interesujące są także włoskie i hiszpańskie rynki mody online. Choć wskaźniki sprzedaży mobilnej ogółem dla wszystkich branż w obu krajach w 2017 r. były raczej niskie (Włochy 10%, Hiszpania 11%), poziom sprzedaży mobilnej w branży modowej był dwu- lub nawet trzykrotnie wyższy (Włochy 20%, Hiszpania 35%).

Duże różnice w średniej wartości zamówień w Europie

Średnia wartość zamówienia (AOV) kształtowała się na dość stałym poziomie w Europie w 2017 r. w porównaniu z 2016 r., natomiast zarówno w przemyśle modowym, jak i we wszystkich branżach ogółem, odnotowaliśmy gwałtowne wzrosty na poszczególnych rynkach.

 • Największy wzrost w branży mody – o 60% w skali roku – miał miejsce w Wielkiej Brytanii
 • Szwajcaria odnotowała natomiast największy wzrost dla ogółu branż (ponad 130% w skali roku)
 • Kraj ten może się też poszczycić najwyższą (124 euro) średnią wartością zamówienia w branży mody
 • Najwyższy AOV dla ogółu branż odnotowała Holandia (147 euro) i Wielka Brytania (140 euro).
 • Szwecja to interesujący przypadek kraju opierającego się statystyce: podczas gdy średnia wartość zamówienia w branży mody w Europie jest generalnie niższa niż dla ogółu branż (68 euro w porównaniu do 82 euro), w Szwecji wskaźnik ten jest prawie dwukrotnie wyższy (76 euro w branży mody w porównaniu z 39 euro dla ogółu branż).

Listopad to miesiąc na zakupy mody

Obserwując sezonowość zakupów modowych w Europie w 2017 r., stwierdziliśmy, że trendy zachodzące w branży mody są podobne do tych, które obserwujemy dla ogółu branż. Szczytowym miesiącem dla sprzedaży modowej online był listopad (ponad 13% rocznej sprzedaży), a następnie styczeń (11%). Najspokojniejsze miesiące to sierpień (6%) i luty (7%).

Moda opłaca się wydawcom!

Prowizje wydawców w branży mody są znacznie wyższe niż dla ogółu branż w całej Europie! Zarobki wydawców są szczególnie wysokie w Hiszpanii (średnio 12% CPA) i w Niemczech (11%), ale największe różnice między prowizjami wydawców w branży mody i we wszystkich branżach ogółem odnotowano w Polsce (10% w w porównaniu do 4%).

Zmiany modelów wydawców

Programy typu cashback/lojalnościowe oraz kupony/kody rabatowe pozostały dominującymi modelami wydawców w całej Europie w 2017 roku. Udział każdego z tych modeli wyniósł około 20%, co w obu przypadkach oznacza spadek w porównaniu z 2016 r. Zauważamy rosnące znaczenie następujących modeli wydawców:

 • Aplikacje mobilne/komputerowe (140% wzrostu wartości zamówień w 2017 r. w skali roku)
 • Wyszukiwanie (+112%)
 • Sieci premium (+100%)
 • Portale horyzontalne (+50%)
 • Retargeting (+50%

Znaczenie blogerów w modzie wzrosło w całej Europie, a szczególnie w następujących krajach:

 • Szwajcaria: +870% (wzrost wartości zamówień w 2017 r. w skali roku)
 • Wielka Brytania: +173%
 • Holandia: +134%
 • Niemcy: +125%
 • Polska: +78%

Szwecja jest krajem, w którym blogerzy mieli największy udział w marketingu afiliacyjnym w 2017 r. Udział ten wyniósł 63% wartości wszystkich zamówień w branży mody w 2017 r. Jednym z powodów może być dynamiczny rozwój platformy blogerskiej Metapic, która cieszy się szczególną popularnością w segmencie modowym w krajach skandynawskich. Metapic właśnie pojawił się we Włoszech i w Polsce, gdzie spodziewamy się wzrostu liczby blogerów w najbliższych miesiącach. Platforma będzie wkrótce obecna również w innych krajach, np. w Niemczech.

 

Szybko rosnące znaczenie branży fashion w Polskim marketingu afiliacyjnym

 

Poniżej przedstawiamy kluczowe informacje dla wyników branży fashion w 2017 roku na rynku polskim. Wyniki te pokazują dynamicznie rosnące znaczenie biznesu modowego w performance marketingu:

 • Udział sprzedaży w kanale mobile wzrósł o 69% i osiągnął poziom 17% całości sprzedaży (dla porównania udział mobile w pozostałych branżach wynosi 12%)
 • 91% wzrost udziału fashion (Order Value) w całości wartości OV
 • Średnia wartość zamówienia (Average Order Value) jest o 37% wyższa w porównaniu do średniej wszystkich branż
 • W modelu sezonowości do najlepszych miesięcy sprzedażowo należą styczeń i listopad, generując w tym czasie 22% całorocznej sprzedaży. Pozostałe miesiące pozostają stabilne
 • Średnie wynagrodzenie wydawców (Publisher Commission) wynosi 10% i jest jednym z najwyższych w porównaniu do innych branż (średnia dla wszystkich wynosi 4%)
 • Największy udział wśród wydawców w generowaniu biznesu modowego mają (typy wydawców): mobile, coupons/discount, casback/loyalty, wydawcy technologiczni.

Największe programy afiliacyjne:

Udostępnij na:

Polecane posty

Raport fashion w polskim e-commerce 2020

W raporcie skupiającym się na branży modowej przeanalizowaliśmy dane pochodzące z programów partnerskich realizowanych w ramach naszej sieci afiliacyjnej. W sumie przeanalizowaliśmy blisko milion transakcji o łącznej wartości ponad 187 mln zł.   Raport zawiera...

Skontaktuj się

Chcielibyśmy porozmawiać o tym, w jaki sposób Tradedoubler może pomóc twojej firmie rozwijać się.