„E-MANAGER” – program staży menedżerskich wspólnie z Politechniką Białostocką

Już w połowie maja rozpoczynamy w ramach projektu „E-MANAGER” współpracę z Politechniką Białostocką – największą uczelnią techniczną w Polsce północno-wschodniej. W wyniku podpisanej umowy o współpracy z Politechniką Białostocką w ramach programu „E-MANAGER” przyjmiemy na początek czterech najlepszych Studentów do naszych działów: New Business, Client Development i Partnership Development. W ramach projektu przygotowaliśmy szczegółowy plan nauki i rozwoju oraz proces mentoringowy dla wszystkich Stażystów.

Program „E-MANAGER”

W latach 2018-2019 Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej realizuje projekt „”E-MANAGER” – PROGRAM STAŻY MENEDŻERSKICH DLA KIERUNKU ZARZĄDZANIE WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ”

Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym. Całkowita wartość projektu to 1 293 939,36 zł.

Głównym celem projektu jest zwiększenie poziomu kompetencji menedżerskich studentów I i II stopnia kierunku zarządzanie Wydziału Inżynierii Zarządzania PB, szczególnie w obszarze doskonalenia praktycznych umiejętności niezbędnych w e-biznesie.

Projektem objętych zostanie 105 studentów studiów stacjonarnych – I i II stopnia, ostatniego roku studiów kierunku zarządzanie. W ramach projektu wysyłani będą najlepsi studenci z kierunku zarządzanie (ostatniego roku studiów I i II stopnia) na staże w firmach z całej Polski, funkcjonujących w obszarze e-gospodarki (i/lub wykorzystujących e-narzędzia). W tym obszarze współpracujemy z Izbą Gospodarki Elektronicznej.

Politechnika Białostocka to największa uczelnia techniczna w Polsce północno-wschodniej, w Polsce znana m.in. z łazików marsjańskich, bolidów, Photona itd.

Udostępnij na:

Polecane posty

Raport fashion w polskim e-commerce 2020

W raporcie skupiającym się na branży modowej przeanalizowaliśmy dane pochodzące z programów partnerskich realizowanych w ramach naszej sieci afiliacyjnej. W sumie przeanalizowaliśmy blisko milion transakcji o łącznej wartości ponad 187 mln zł.   Raport zawiera...

Skontaktuj się

Chcielibyśmy porozmawiać o tym, w jaki sposób Tradedoubler może pomóc twojej firmie rozwijać się.