Jak technologia blockchain zrewolucjonizuje marketing afiliacyjny

Poniższy artykuł został opublikowany na LinkedIn

Branża marketingu afiliacyjnego była w 2018 roku warta około 13 miliardów dolarów, przy rocznym wzroście na poziomie 12%. Marketing afiliacyjny jest wykorzystywany przez 80% marek, jest jedną z najbardziej dochodowych form reklamy internetowej i rośnie z roku na rok. Niemniej branża stoi również przed wyzwaniami, ponieważ nadal jest on zbyt złożony, wielowarstwowy i niewystarczająco przejrzysty. Wciąż żywe są kwestie takie jak oszustwa i problemy związane z przypisywaniem atrybutów. W Tradedoubler wierzymy, że w branży marketingu afiliacyjnego muszą zajść zasadnicze zmiany. Rozwijające się technologie, takie jak Blockchain, mogą pomóc zrewolucjonizować naszą działalność.

Tradedoubler niedawno ogłosił swoją wizję produktu opartego na otwartej platformie, która umożliwi stworzenie zautomatyzowanych i transparentnych bezpośrednich relacji między reklamodawcami a wydawcami bazujących na technologii blockchain w zakresie przechowywania danych. Dane transakcyjne będą dostępne i w pełni transparentne, aby eliminować oszustwa i umożliwiać tworzenie nowych funkcji związanych z płatnościami, sprawozdawczością i przypisywaniem.

 

Czym jest blockchain i jak działa

Blockchain

Blockchain jest otwartą, rozproszoną usługą rozliczeniową, która może rejestrować transakcje między dwiema stronami w sposób efektywny, weryfikowalny i trwały. Wszystkie transakcje są przechowywane w blokach, które są ze sobą sprzężone. Każdy blok zawiera kod kryptograficzny poprzedniego bloku, znacznik czasu oraz dane transakcji. Dzięki swojej konstrukcji technologia blockchain jest odporna na modyfikacje danych. Bezpieczny system cyfrowej usługi rozliczeniowej jest oparty na zaszyfrowanej, zdecentralizowanej bazie danych i jest praktycznie nie do złamania.

Tworząc transakcje Smart Contract, będące samoczynnie wykonywanymi, zautomatyzowanymi umowami w postaci cyfrowej, wszystkie strony wyrażają zgodę na jednolite zasady biznesowe i mogą mieć pewność, że wszystkie transakcje są wiarygodne, identyfikowalne i nieodwracalne. Transakcje Smart Contract nie tylko określają zasady i kary dotyczące umowy w taki sam sposób, jak w przypadku umowy tradycyjnej, ale także automatycznie egzekwują te zobowiązania.

 

Zalety technologii blockchain w marketingu afiliacyjnym

Technologia Blockchain może pomóc w rozwiązaniu wielu bieżących wyzwań w naszej działalności. Tworząc środowisko, w którym zaufanie nie jest wymagane, reklamodawcy mogą być przekonani, że płacą tylko za wykonanie jasno zdefiniowanych zadań użytkownika końcowego, a wydawcy mogą być spokojni, wiedząc, że otrzymają wynagrodzenie za swoje starania. Technologia ta sprawi, że transakcje będą bezpieczniejsze, szybsze, bardziej przejrzyste i w pełni weryfikowalne dla wszystkich stron.

 

Większa przejrzystość i mniej oszustw: Dzięki wykorzystaniu transakcji Smart Contract w łańcuchu blockchain i odejściu od modelu pay-per-click problemy związane z zaufaniem, sporami i oszustwami zostają skutecznie ograniczone. Spamowanie plików cookie i sztucznie generowany maszynowo ruch zostaną ograniczane, a uczciwi wydawcy będą lepiej wynagradzani.

Bezsporne atrybucja: Technologia blockchain zapewnia możliwość rzetelnego i niezależnego śledzenia konwersji każdego kliknięcia, pozwalając na bezsporne i odporną na manipulację atrybucję.

Bezpośrednia komunikacja między reklamodawcami a wydawcami: Otwarcie platformy na bezpośrednie relacje doprowadzi do lepszego dostosowania reklam do stron internetowych wydawców, a tym samym do poprawy współczynników konwersji.

Łatwy dostęp do marketingu afiliacyjnego dla mniejszych firm: Obniżenie barier wejścia na rynek dla małych przedsiębiorstw i handlowców z rynków wschodzących pozwoli na stworzenie bardziej długotrwałych i nietradycyjnych partnerstw.

Krótsze opóźnienia w płatnościach dla wydawców: Zastosowanie transakcji Smart Contract wyeliminuje opóźnienia w płatnościach i sporne płatności, ponieważ płatności prowizji będą wystawiane automatycznie, a każda transakcja będzie przechowywana w sposób bezsporny w publicznej księdze rozrachunkowej blockchain.

Lepsza kontrola wydawców: Dzięki bardziej dogłębnym danym na temat ruchu, sprzedaży i konwersji reklamodawcy otrzymają cenne statystyki dotyczące reputacji wydawców.

Wyeliminowanie blokowania reklam: Spadek skuteczności reklamy będzie mniejszy dzięki wyeliminowaniu blokowania reklam.

Zwiększenie poziomu pomiaru reklam: Raportowanie w czasie rzeczywistym daje wszystkim uczestnikom więcej możliwości uzyskania dokładnie tych informacji, których potrzebują.

Lepsza ochrona danych użytkowników, zgodność z przepisami RODO: Dzięki technologii blockchain użytkownicy platformy nie są ze sobą połączeni i nie mogą zostać zhakowani.

 

Rozwiązanie Tradedoubler

W 2018 roku byliśmy już świadkami pojawienia się kilku małych firm, które zrozumiały potencjał technologii blockchain w branży programów partnerskich. Niemniej jak zauważył Robert Glazer w swoim artykule The Implications of Blockchain for the Affiliate Industry („Skutki technologii blockchain dla branży programów partnerskich”), większości z nich nie uda się przyciągnąć marek korporacyjnych, a do tego „ważniejsze skutki będą wynikać z decyzji głównych podmiotów decydujących się na włączenie aspektów technologii do swoich produktów. W miarę jak korzystanie z technologii blockchain staje się coraz bardziej powszechne i skuteczne, istnieją duże szanse, że liderzy rynkowi wykorzystają ją do ulepszenia swojej istniejącej oferty poprzez obniżenie kosztów oraz zwiększenie szybkości i przejrzystości”.

Tradedoubler będzie pierwszą wiodącą globalną siecią marketingu afiliacyjnego oferującą prawdziwie przejrzystą, zdecentralizowaną platformę marketingu afiliacyjnego wykorzystującą technologię blockchain do przechowywania danych. Zabezpieczona i przejrzysta technologia blockchain sprawi, że działalność podmiotów branży marketingu afiliacyjnego będzie charakteryzować się zaufaniem wynikającym z pełnej przejrzystości i możliwości kontroli.

Podsumowując, oczekujemy, że cała branża odniesie korzyści ze zwiększonej przejrzystości i możliwości kontroli, wraz z ogólnym wzrostem wydatków rynkowych i lepszym podziałem wartości pomiędzy interesariuszy łańcucha wartości. Spodziewamy się również, że w końcu pojawią się nowe modele w oparciu o przełomowe możliwości oferowane przez platformy marketingu afiliacyjnego oparte na technologii blockchain.

Ten artykuł został opublikowany na LinkedIn przez Matthiasa Stadelmeyera – CEO Tradedoubler

 

Share this on:

Suggested posts

The most effective affiliate program – empik

The most effective affiliate program – empik We are proud to announce that Tradedoubler Poland has once again won an award in the largest performance contest of the CEE region – the Performance Marketing Diamonds CEE 2022! This...

Long-Term Performance Cooperation – bonprix

Long-Term Performance Cooperation – bonprix We are proud to announce that Tradedoubler Poland has won again an award in the largest performance contest of the CEE region – the Performance Marketing Diamonds CEE 2022! This competition is...

Skontaktuj się

Chcielibyśmy porozmawiać o tym, w jaki sposób Tradedoubler może pomóc twojej firmie rozwijać się.