Vår produktvisjon

Tradedoublers produktvisjon for en ny generasjon affiliatemarkedsføring er basert på en åpen plattform som bruker Blockchain-teknologi for lagring av data.

Hos Tradedoubler mener vi at affiliatemarkedsføringsbransjen må endres, da den fortsatt er for kompleks, har for mange lag og ikke er transparent nok. Fremoverlente teknologier som Blockchain kan bidra til å revolusjonere virksomheten vår. Tradedoublers produkt visjon er basert på en åpen plattform som vil muliggjøre automatiserte og transparente direkte relasjoner mellom annonsører og publisister ved hjelp av Blockchain-teknologi for lagring av data. Transaksjonsdata vil være tilgjengelige og fullstendig transparente for å eliminere svindel og muliggjøre utvikling av nye funksjoner rundt betalinger, rapportering og attribusjon.


Hva er Blockchain-teknologi

Blockchain

En blokkjede er et sikkert digitalt hovedbokssystem, det vil si en kryptert, desentralisert database som praktisk talt ikke kan hackes. Alle transaksjoner lagres i blokker som er lenket sammen. Hver blokk inneholder en kryptografisk hash av den forrige blokken, et tidsstempel og transaksjonsdataene. En blokkjede er konstruert slik at den er motstandsdyktig mot endring av data. Det er en åpen, distribuert hovedbok som kan registrere transaksjoner mellom to parter effektivt og på en verifiserbar og permanent måte. Ved å opprette smarte kontrakter, selvutførende, automatiserte digitale kontrakter, kan alle parter være sikre på at alle transaksjoner er troverdige, sporbare og irreversible.

Fordeler

Blokkjedeteknologi gjør transaksjoner sikrere, raskere, mer transparente og fullt kontrollerbare for alle parter og gir mange andre fordeler:

Bedre åpenhet, mindre svindel

Ved å bruke smartkontrakter på blokkjeden og gå bort fra betaling per klikk-modellen, reduseres problemer knyttet til tillit, tvister og svindel effektivt. Cookie-spamming og kunstig generert maskintrafikk vil bli begrenset, og ærlige utgivere vil få bedre verdi.

Uomtvistelig tilskriving

Blockchain gir muligheten til virkelig og uavhengig å spore konverteringen av et gitt klikk, noe som gir en udiskutabel og manipuleringssikker tilskrivning av ytelse.

Kortere betalingsfrister for utgivere

Bruken av smartkontrakter vil eliminere forsinkede og omstridte betalinger fordi provisjonsbetalinger utstedes automatisk og hver transaksjon lagres ubestridelig i den offentlige hovedboken i blokkjeden.

Enklere tilgang til affiliatemarkedsføring

Å senke inngangshindringene for små bedrifter og selgere i fremvoksende markeder vil muliggjøre flere langvarige og utradisjonelle partnerskap.

Bedre beskyttelse av brukerdata

Takket være blokkjedeteknologi overholdes GDPR-regelverket, og medlemmene av plattformen er ikke koblet til hverandre, slik at de ikke kan påvirkes av hacking.

Direkte kommunikasjon

Å åpne plattformen for direkte relasjoner vil føre til bedre tilpasning mellom annonser og publisistenes nettsteder og dermed resultere i bedre konverteringsrater.

Fjerning av adblockere

Fall i reklameeffektivitet vil reduseres ved å fjerne adblockere.

Forbedring av måling

Sanntidsrapportering gir alle deltakere flere muligheter til å hente ut nøyaktig den informasjonen de trenger.

Bedre kontroll med utgivere

Ved å få mer inngående trafikk-, salgs- og konverteringsdata vil annonsørene få verdifull omdømmestatistikk om publisistene.