In gesprek met: Carol Spendilow over diversiteit en gender gelijkheid.

Integratie en eerlijke vertegenwoordiging zijn belangrijk ik alle bedrijfstakken. In elke branche gaat het tegenwoordig over de diversisteit en verscheidenheid aan mensen die werken en bijdragen aan de ontwikkeling ervan. Diversiteit heeft vele dimensies. Vandaag kijken wij naar de eerste hiervan: Gender, ook wel het geslacht.

Tradedoubler is van Zweedse oorsprong en bij onze organisatie is gendergelijkheid een natuurlijke eigenschap in onze dagelijkse gang van zaken. Volgens de Global Gender Gap Index van 2020 staat Zweden op de lijst van de top 5 landen die gendergelijkheid goed nastreven.

Bij Tradedoubler, gendergelijkheid is een onderwerp dat ons aan het hart ligt. Het merendeel van ons personeelsbestand is vrouw (56%) en 50% van ons management is vrouw. Wij zijn trots op waar wij zijn en wij onderwijzen en verbeteren onszelf voortdurend. Daarom willen wij meer licht werpen op een belangrijk onderwerp door met Carol Spendilow te praten.

Onze expert: Carol Spendilow – Reach Group

Mogen wij u voorstellen aan Carol Spendilow, een van de drie oprichters van Reach Group, een netwerk van freelancers. Reach Group benut de volle breedte van haar expertise op het gebied van ondernemingsrecht. Van juridisch advies tot bedrijfsontwikkeling, strategie en leiderschap. Carol heeft ook haar eigen adviesbureau.

Wij hebben het belang van gendergelijkheid besproken, de voordelen die dit op de werkplek met zich meebrengt en waar alle bedrijven zich op zouden moeten concentreren.

 

Wat betekent diversiteit voor jou?

Ik herinner me dat ik toen ik bij Tradedoubler in Londen werkte, verbaasd was dat er zoveel verschillende nationaliteiten werkten. Dat is voor mij waar diversiteit om draait: als je verschillende culturele achtergronden, geslachten en mensen met verschillende achtergronden, competenties en eigenschappen hebt. Maar toch is diversiteit tegenwoordig een strijd in veel industrieën. Het is iets waar iedereen zich bewust van moet zijn en actief aan moet werken.

Over de dimensie van gender gesproken: gendergelijkheid was en is een heel belangrijk onderwerp voor mij, mijn interesse groeide al op jonge leeftijd omdat mijn moeder altijd een uitgesproken mening over de kwestie had, waarover we veel hebben gesproken toen ik opgroeide. Ze vond me belangrijke lessen over onafhankelijkheid, kracht, de waarde van onderwijs enzovoort. Gendergelijkheid gaat niet alleen over gelijk loon – het gaat ook om gelijke behandeling, gelijke vertegenwoordiging in leidinggevende teams en gelijke toegang tot opleiding.

Het is geweldig om te zien hoever we al zijn gekomen. Maar toch zijn er veel hindernissen voor vrouwen in hun professionele leven en op een gegeven moment merken ze dat ze de top niet kunnen bereiken zoals ze hadden gehoopt. Een fenomeen dat het glazen plafond wordt genoemd. De hoogte van het plafond varieert natuurlijk per bedrijf, maar ze bestaan ​​nog steeds.

 

Hoe worden bedrijven beinvloed door hun eigen cultuur en beleid met betrekking tot gendergelijkheid?

Gendergelijkheid is een onderdeel van de bedrijfscultuur en het beleid zelf. Bedrijfscultuur vormt de basis van gedrag op alle niveaus binnen het bedrijf. Gendergelijkheid moet een initiatief zijn dat prioriteit krijgt van het topmanagement. Het moet worden geoperationaliseerd in de zin dat u rekruteert en inhuurt op basis van geslacht.

Wanneer vrouwen toegang krijgen tot carrièremogelijkheden, kunnen ze een enorme impact hebben op hun bedrijf. Maar om de baan te krijgen, is een ander onderwerp – dat gaat over het wervingsproces. Het begint bij het begin en hoe eenvoudig het ook klinkt, mensen rekruteren mensen die op zichzelf lijken. Hoewel, dan heb je klonen in plaats van variëteit.

Maar het gaat niet alleen om de operationalisering, het gaat ook om het meten van je inspanningen. Bedrijven moeten naar hun aantal kijken, daar actie op ondernemen en een werkomgeving creëren die gendergelijkheid ondersteunt.

Diversiteit en inclusie zijn essentieel voor bedrijven om succesvol te zijn, en als u niet zeker weet hoe u dit in uw bedrijf kunt integreren, zoek dan de expertise en begeleiding van een consultant die u kan helpen uw merkstrategieën dienovereenkomstig aan te passen.

 

Bedrijven die gendergelijkheid ondersteunen, hebben de neiging om betere zakelijke beslissingen te nemen. Volgens Forbes, nemen genderdiverse teams 73% van de tijd betere zakelijke beslissingen.

Een onderzoek van McKinsey heeft zelfs aangetoond dat organisaties met een grotere diversiteit in hun uitvoerende teams over het algemeen ook hogere winsten en waarde op langere termijn hebben.

Wat zijn de ander voordelen van een divers personeelsbestand?

Het effect op de gelijkheid van mannen en vrouwen op zakelijke beslissingen en winst op lange termijn valt niet te ontkennen. Gendergelijkheid en een divers personeelsbestand hebben nog veel meer voordelen, om er maar een paar te noemen:

 

1. Innovatieve werkomgeving

Mannen en vrouwen zullen onvermijdelijk verschillende ervaringen en achtergronden hebben, die hun benadering van zaken vormgeven. Elkaar uitdagen en samenwerken met mensen die anders denken, kan creativiteit kweken en de innovatieve ideeën promoten die organisaties vooruit helpen. En het is ongetwijfeld leuker!

2. Betere besluitvorming

Diversiteit verenigt verschillende perspectieven. Door de mix van verschillende zachte vaardigheden die mannen en vrouwen bieden, zal de besluitvorming worden verbeterd dankzij de meer holistische bedrijfsanalyse.

 

3. Concurrentievoordeel

Als gendergelijkheid bestaat in de cultuur van uw bedrijf, heeft dit invloed op de werktevredenheid van uw werknemers en hoe lang zowel mannen als vrouwen bij het bedrijf willen blijven. Op die manier kunt u op de lange termijn uw concurrentievoordeel benutten door niet alleen het beste talent te behouden, maar ook aan te trekken, ongeacht hun geslacht. “

 

 

We hebben eerder gesproken over hoe onze Zweedse afkomst onze kijk op gendergelijkheid zou kunnen hebben beïnvloed. Maar we zijn ook trots op de voortgang. Als onderdeel van de Reworld Media Group zijn we trots en steunen we hun jaarlijkse forum “Be a Boss”, gewijd aan vrouwelijke ondernemers. Het doel van het “Be a Boss” -forum is drieledig: ondernemersambitie bij vrouwen stimuleren, toekomstige pareltjes op regionaal en nationaal niveau identificeren en innovatieve en veelbelovende bedrijven belonen en ondersteunen. Het is ontworpen om ondernemend denken te bevorderen, een eigenschap waar wij bij Tradedoubler voor staan ​​en een geweldig initiatief om gendergelijkheid te ondersteunen.

Wat kunnen bedrijven doen op gendergelijkheid te ondersteunen?

Het is duidelijk dat er wat werk moet gebeuren op maatschappelijk niveau. Dan ligt de verantwoordelijkheid bij het bedrijf zelf en vooral bij de bedrijfsleiding. Het is belangrijk om steun van bovenaf te hebben, ik denk dat het daar begint. Uw CEO moet zich bewust zijn van hun aantal en moet geloven in gendergelijkheid.

De volgende stap is om bewustwording te creëren, of dat nu in de organisatie zelf is, op branche-evenementen of iets dergelijks, bij voorkeur beide. Het gaat erom als een collectieve groep verantwoording af te leggen om verandering mogelijk te maken bij het streven naar gelijke werkplekken.

Bovendien is het geweldig om iemand te hebben die in je gelooft en voor je zorgt. Tijdens mijn tijd bij Tradedoubler had ik zowel een interne sponsor als een mentor, die me gedurende mijn hele carrière ondersteunde en me de ruimte gaf om dingen te bespreken.

Mentorprogramma’s zijn een geweldige manier om het perspectief van elkaar aan te scherpen en je bewust te worden van de problemen waarmee iedereen te maken kan krijgen, en om je bewust te worden van persoonlijkheidskenmerken die mannen en vrouwen onderscheiden. Hoewel vrouwen misschien wat aarzelend zijn in sommige uitspraken tijdens een vergadering en mannen misschien wat brutaler zijn, ontkent dit niet dezelfde competentie van beide. Maar als u de verschillende nuances herkent, ze leert waarderen en een gevoeligheid ontwikkelt voor gendergelijkheid, kunnen u en uw bedrijf daar alleen maar van profiteren.

 

 

Als we als collectieve groep acties binnen onze ruimte veranderen, zal dit naar andere delen van de samenleving filteren en ons een stap verder brengen dan voorheen. Het is ieders verantwoordelijkheid om inclusief te zijn en het gaat erom zich bewust te zijn van genderongelijkheid. En vanaf dat punt, positieve veranderingen aanbrengen en ernaar streven om het beter te doen.

Bedankt, Carol, voor al je tijd en moeite!

 

Share this on:

Suggested posts

The Performance Group

Voorbij de klassieke prestatiemarketing: Uw Omnichannel Marketing met The Performance Group van Tradedoubler! Kom nu meer te weten over de slimme #PerformanceMarketing oplossingen!