Naše vize produktu

Produktová vize společnosti Tradedoubler pro novou generaci affiliate marketingu je založena na otevřené platformě využívající technologii Blockchain pro ukládání dat.

Ve společnosti Tradedoubler jsme přesvědčeni, že odvětví affiliate marketingu se musí změnit, protože je stále příliš složité, mnohovrstevnaté a nedostatečně transparentní. Vznikající technologie, jako je Blockchain, mohou pomoci revolučně změnit naše podnikání. Vize produktu Tradedoubler je založena na otevřené platformě, která umožní automatizované a transparentní přímé vztahy mezi inzerenty a vydavateli s využitím technologie Blockchain pro ukládání dat. Transakční data budou přístupná a plně transparentní, aby se eliminovaly podvody a umožnil se vývoj nových funkcí v oblasti plateb, reportingu a atribuce.


Co je technologie Blockchain

Blockchain

Blockchain je bezpečný systém digitální účetní knihy, to znamená šifrovaná decentralizovaná databáze, která je prakticky nenabouratelná. Všechny transakce jsou uloženy v blocích, které se řetězí. Každý blok obsahuje kryptografický hash předchozího bloku, časové razítko a data transakce. Blockchain je ze své podstaty odolný vůči modifikaci dat. Jedná se o otevřenou distribuovanou účetní knihu, která dokáže efektivně zaznamenávat transakce mezi dvěma stranami, a to ověřitelným a trvalým způsobem. Vytvořením inteligentních smluv, samovykonatelných, automatizovaných digitálních kontraktů, si všechny strany mohou být jisté, že všechny transakce jsou důvěryhodné, sledovatelné a nezvratné.

Výhody

Technologie blockchain činí transakce bezpečnějšími, rychlejšími, transparentnějšími a plně kontrolovatelnými pro všechny strany a přináší mnoho dalších výhod:

Lepší transparentnost,snížení podvodů

Použitím inteligentních smluv na Blockchainu a odklonem od modelu Pay Per Click se účinně snižují problémy týkající se důvěryhodnosti, sporů a podvodů. Spamování cookies a uměle generovaný strojový provoz budou omezeny a poctiví vydavatelé získají lepší hodnotu.

Nezpochybnitelná atribuce

Blockchain poskytuje možnost skutečně a nezávisle sledovat konverzi jakéhokoli kliknutí, čímž poskytuje nezpochybnitelnou a proti manipulaci odolnou atribuci výkonu.

Kratší zpoždění plateb vydavatelů

Použití inteligentních smluv eliminuje opožděné a sporné platby, protože platby provizí budou vydávány automaticky a každá transakce je nezpochybnitelně uložena ve veřejné účetní knize Blockchain.

Snadnější přístup k affiliate marketingu

Snížení vstupních bariér pro malé podniky a obchodníky z rozvíjejících se trhů umožní více long-tailových a netradičních partnerství.

Lepší ochrana údajů uživatelů

Díky technologii blockchain je zajištěn soulad s předpisy GDPR a členové platformy nejsou vzájemně propojeni, takže nemohou být ovlivněni hackerskými útoky.

Přímá komunikace

Otevření platformy pro přímé vztahy povede k lepšímu sladění reklam a webových stránek vydavatelů, a tím ke zvýšení konverzního poměru.

Odstranění blokátorů reklamy

Odstraněním adblockerů se sníží pokles účinnosti reklamy.

Zlepšení měření

Reportování v reálném čase poskytne všem účastníkům více možností, jak získat přesně ty informace, které potřebují.

Lepší kontrola vydavatelů

Díky získání podrobnějších údajů o návštěvnosti, prodejích a konverzích získají inzerenti cenné statistiky o pověsti vydavatelů.