Skip to content

Resurser

Digital Connections research whitepaper

Att hitta nya kunder online är en utmaning för digitala marknadsförare Det digitala landskapet har snabbt vuxit till ett komplext, fragmenterat och svårtolkat ekosystem – olika plattformar och lösningar försöker nå konsumenter vars beteende är lika komplicerat, fragmenterat och svårtolkat. För var dag, blir detta landskap allt svårare för marknadsförare att ta sig fram i….

Läs mer

Digital Connections infographic

Att hitta nya kunder online är en utmaning för digitala marknadsförare Digital Connections genomfördes för Tradedoubler i mars 2016 av Arlington Research. I undersökningen deltog konsumenter mellan 16 och 64 år i Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Spanien, Italien, Nederländerna, Polen, Sverige och Schweiz. Ladda ner vår undersökning Digital Connections här.

Läs mer

Prestationsbaserad marknadsföring i ett vägskäl

Det digitala landskapet för annonsering har nu nått en vändpunkt. Ett komplext och fragmenterat utbud av plattformar, teknologier och arbetssätt har uppkommit efter en period av snabb tillväxt. Och detta faktum leder till problem för många marknadsförare. Tradedoubler anser att det är hög tid för branschen att börja använda ett nytt arbetssätt: bygga upp integrerade…

Läs mer