Skip to content

Prospekt Tradedoubler AB

Prospekt Tradedoubler AB

Tradedoubler AB (publ.) har emitterat ett femårigt icke säkerställt obligationslån om 250 MSEK med förfall den 20 december 2018. Obligationslånet kommer att löpa med en fast ränta om 6,75 % och ha ett totalt rambelopp om 375 MSEK.

Prospekt Tradedoubler AB

Fullständiga villkor